ministério da cultura

:: חברה


חברה

 

הוא הבין על ידי חברת קבוצה של אנשים שיקבעו כללי התנהגות או אינטראקציה הדדית ועושה שימוש במכשיר לשוני סטנדרטי המהווים את השפה הקונבנציונלית שכולם צריך להיות כפופה. חברות רבות הן בטון כאשר יש הסכם כתוב המגדיר את הזכויות וחובות של כל אחד. אחרים, לעומת זאת, הם מופשטים, במובן של לא שיש סטנדרט התנהגות ספציפי ונשלטים על ידי חבורה של כללים המסדירים את התנהגות חברתית.

 

יש בנו הימני יוכר כאדם חברתי כאשר הוא נולד בחיים.המעשה של נשימה משקיע הפרטי שמתחננים להצטרף לחברה. אבל יש את זכותם לחיים נזקפת על ידי חברה, כמו גם לפני לידתו, שמגנה על העובדה שלא מומשה על ידי הסיוע המוצע לאמהות שלהם ".

 

מרחב טריטוריאלי נחוץ לחברה למלא את תפקידה. שטח זה לא תמיד רציף וחלוקת הכח יכולה להשפיע על מאפייניה והרכבה של חברה. זה יכול לקרות כי חברה נוצרה על ידי הכפייה של הרעיונות של קבוצה. לפיכך, הקבוצה הדומיננטית כופה את תרבותה וסמלים שלטו בקבוצה.

 

חברה יכולה להיות היררכית או פלטפורמה. זה כאשר יש רמות חברתיות היררכיות רבות שרואות אנשים שהרכיבו אותה. בדרך כלל זה מורגש על ידי מעמד החלוקה או מוניטין של שכבה מצד השני. מבנה היררכי ברמות העליונות מחזיק בנתח הגדול ביותר של משאבים זמינים בחברה. כבר בחברת הפלטפורמה יש כמה רמות של היררכיה ואת ההבדל בין הרמות הוא נמוך. יש קפיטליסטים וסוציאליסטים שיש להם שני הסוגים של מדינות formant. יש מדינות הנורדיות מבנה פלטפורמה, כי הרמות קרובות מאוד זה לזה. כבר בסין יש מבנה מאוד היררכי (מפלגה קומוניסטית).

 

העריסה של החברה כולה היא המשפחה. היא היחידה החברתית הקטנה ביותר במונחים של מבנה כוח וארגון של רעיונות.המשפחה, בדמותם של ההורים הן אחראית על העברת הידע שנוצר על ידי חברה עד שהילד יש לו את המדינה האידיאלית, המייצגת את החברה, לעשות את החלק שלך בהעברה של ידע שנצבר עבורו גיל.

 

החברה מחפשת דרכים כדי לשמור על מאזן כוחות עם סוכנים חיצוניים לו, היצירה של כוחות מזוינים, כוחות המשטרה עם כוחות שלטון והפעולה כדי להילחם באסונות ואסונות.ההמצאה של המדינה חיזקה את החברה והלכה ללהתערב ולשלוט על הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אחרי עצמו. זהו המקרה של מדינות דמוקרטיות שהכח הבחירה הופך את האזרח נבחר להשתלט על פעולותיהם של גופים חברתיים.

 

ערכים רוחניים מלמדים את הערכים חברתיים ולתרגם סיבות העיקריות אלה לצורך של כל אחד בחברה. ערכים אלה משמשים כדי להדריך את קבלת החלטות, להשפיע על דרך חשיבה, כדי להדריך את החינוך, להנחות את האחווה עם אזרחים אחרים והתפקיד של כל פרט בחברה.

 

הרעיון של עבודה הוא גורם נוסף הנדרש לתחזוקה של שטחים חקלאיים. כחלק מהאדם, מרחב החיפוש שלה ותורם לשגשוגה של כל. סומטיזציה המאמצים של כל מתורגמת לרווחה לפיתוחן של יחידות מנהליות.

 

חברת דוחק לשולים מי שלא בצע את הדוקטרינה המוסרית, אתית וחברתית המרכיבה אותו. בהתאם למורכבות של העבירה, גדול יותר הבודד אף עלול לאבד את החיים שלהם, אלא גם יכול לאבד את הזכות לעבור את החופש או סנקציות מנהליות. דחייה עשויה לנבוע גם מבידודו של הפרט כאזרח, שבו היוקרה מונחת על כף המאזניים והתמורה הדומה עבור אותו האדם.

 

תנועה והזכות לצאת ולבוא יש חוקים משל מוגדרות על פי הקשר חברתי. בזמנים של מלחמה, למשל, חברות רבות מגבילות את הניידות של אנשיה כדי להגן על המדינה מפני העברת adventitious של מידע שיכול לפגוע בכל.

 

עצם הרעיון של משפחה על מנת להגדיר המתחם שלך הוא הקמתה של המדינה שמבססת את היחסים הרגשיים שנחשבים חוקיים להקמת יחידה שיש לו כוח משפטי לאלה מביתור החברתי של האיחוד בין אנשים. כאן אנו רואים פרדוקס שבו המשפחה הולידה לחברה וזו משתלטת על המשפחה או לתת תוקף שיוחס לו על ידי הכח של פופולרי.

 

השינויים שדור צעיר מנסה לכפות ככוח התחדשות של מחשבה שנצברה, שינוי פרדיגמה, המודל העצבי של חשיבה, על ידי שינוי הידע, ההיווצרות של אידאלים וערכים חדשים סובלים מגבלות עיקריות של הדורות המבוגרים, שכבר הם נותני החסות של המערכת הנוכחית. זה הסכסוך שהופך את הניגודים המודל שאומץ החברתיים מתעוררים ולא עובדים כמו שאתה חושב שחברה מתמוטטת או ירידה.

 

חברה שיורדת, ראשונה יש היפוך של ערכים, שבו יש יותר הבנה של דורות. זה כאילו לא היה הפסקה מהעבר להווה, שבו הכול מותר. אזרחים הן בלתי מוגבלים בפעולותיהם ליצירת הפרעה בחברה. אלימות פורצת.רמת הלחץ עולה. רשויות המייצגות את העם מאבדות את הכח.ההיררכיות הן ביטוי והתגייסות בלתי מחייב.

 

זה מתרחש עד ערכים חדשים מופיעים.מאגמה ריג'נסי חדש נוצר במקרים אלה, משום שהבסיס התיאורטי שהרכיב את ההגמוניה של חברה לא יחול עוד. לאט עובש חברתי חדש נוצר. היררכיות חדשות נוצרות המבוססות על הערכים החדשים, הרשויות החדשות להניח את כוחו של העם, אלימות מפנה את מקומה להזמנה, אנשים יהיו לקבל בהדרגה את הסמכויות וכוחות החדשים שהואצלו להם על ידי הגבלת הפעולות של יחידים, עם קישורי פרדיגמות חדשים חיבור בין העבר להווה נוצרים והחברה מתאוששת.

 

התודעה הקולקטיבית של חברה היא מערכת של ערכים, יצירה אמנותית, אדריכלי, הנדסי, נוסחות מתמטיות, כל מדעי הרוח, מדויקת וכל כך לא פחות חשוב, את ערכיה של רוח, מבנים וציוד, לימודים, ביטוייםהרוח שהוא נתפס על ידי החושים של המכונה האנושית. כל הוראה שפרט יכול לתרגם מידע עצבי מקודדת מכשירים היוצרים את התודעה הקולקטיבית של חברה.

 

לחברה לא ייכלל (פרט לפשעים שכרוכים באיסור), אבל יש אנשים שאינם מחוברים לרשת חברתית גם ולכן דורשים ההתערבות של המדינה להקצות אותם במערכת, כך שהם יחסית יותר שימושי למורכבותו. הדרה חברתית היא תוצאה של מעשים של הממשלה.

 

ערך החיים הוא מרכיב חיוני לחברה כולה. משתמע מזה הוא הצורך לשמר את המינים, ההמשכיות של ירושה תורשתית, המשכיותו של המין עצמו, הלמידה שנצברה ובכבוד לבני אדם. יש לי חברות רבות מושגים מפוזרים של מה שנחשב לחיים מהשלב הראשוני שלו, שלב סופני שלה.

 

מדע מתפתח כל כך הרבה, שלפעמים הכללים של חברה להפוך לערכים מיושנים וחדשים ופרדיגמות יש לפתח כדי לתמוך בתגליות המדעיות החדשות.למדע את הרעיון של חיים יכול לשנות את השימוש באלמנטים המגדירים את ההתנחלויות הקיימות יכול להציל חיים. זה יוצר ניגוד בחברה שבמשך מאות שנים פיתח תמיכה חברתית שלמה להמשך הדפוס והכללים.

 

החברה מוגבלת על ידי הכח יועבר למדינה.הכללים נחוצים כדי שכולם מרוצים וכך למזער את הניגודים והפרעות שעלולות לפגוע באנשים או להקטין אותם תוחלת החיים שלהם.

 

הסולידריות היא אינן קשורה ישירות לערכים רוחניים, אלא הצורך לשמר את המינים. כאשר סולידריות טעונה עם ערכים רוחניים היא משמשת כבסיס תיאורטי המצדיק חסד. עוזר (יצור חברתי) שווה מתרגם את הרצון הפנימי, כדי להבטיח השמירה על המשפחה שלהם על הרעיון שחורג מהגבולות של תא משפחתי והולך לקרקע כולה, כולה של המערכת המורכבת.

 

צור הוא שיא של מחשבה.הפוטנציאל היצירתי הוא מושא מחקר של תופעות חברתיות. המצאה היא דעות קדומות חבר ומשלבת אותם זה לזה, כך שהקשר בין ההמצאות הידועות וקשר שנוצר על ידי היוצר הופך דבר חדש בעיצובה של חברה.החברה משמרת את הידע של נתיניהם על ידי ההיווצרות של חוקים המבטיחים את זכות הבעלות של המצאות.

 

לא כל מי שחי בחברה הוא חברתי, אבל אפילו לא להיות חברתי, חברה, אדם זה שייך. לא תהיה דחיית אמצעים של ערכים החברתיים שהחברה באו לידי ביטוי בפגישות, חגיגות, פגישות, תהלוכות, חברותיות ועמדה אזרחית קולקטיבית. האם חלק מהחברה לפיתוח רצון חופשי, כפי שהותר במפורש, לאנשים להרגיש חופשיים לממש את זכויותיהם וחובותיהם כאזרחים.

 

האם חברות שמפתחות הידע פשוט נרמס על אבולוציה אנושית. אלוהים לחברות אלה הוא התוצאה של הדמיון הקולקטיבי של עידן שבו הייתה לי התרבות האנושית אין תשובה לפיתוח הפוטנציאל להיות. אז אלוהים נתפס כהשלמה החסרה להסברים מדעיים לחוסר התפתחות של המדע עצמו עדיין היה בחיתוליו.לחברות אחרות אלוהים הוא המניע העיקרי אחראי לכל מה שהוא בחיים וקיימים בחברה. זוהי דרכו שכל החיים נוצרו ואם זה הגיוני. האמונה באה כמסירות וכל ההנחות של חברה לא יכולות לפגוע בי עיקרון אוניברסלי זו שהולידה את החיים כפי שאנו מכירים אותה.

 

תרבות היא הביטוי של אנשים מרגעים של שמחה ועצב, וחוסר שביעות רצון, מסורות והרהורים של אהבה ושנאה.חברה עשויה להיות תרבויות שונות בשם חברים או תרבויות regionalized ויש לי תרבות אחידה המייצגת את החברה כולה.התרבות זו בלבד שמגיעה יחד של כל תרבויות regionalized.הביטוי של האנשים שונים בהתאם למנהגים ומסורות.הייחודיות של השפה ליצור היקשים הבלתי מעורערים. כל אחד במהות מעבירה הוראה שנכון לשידורים אלה.

 

החברה אינה מייצרת משמרות כלכליות ביצירה עשירה ועני, וכן, המערכת של הממשלה שהיא העבירה את הכוח אחראי לרעב והאומללות של נתיניהם.התהליך של בחירת נציגים קובע כמה קרובה לתכתיבי חברה מושלמים יכול להיות מושגת. אבל התואר של מידע של אנשים ישירות מתערב בתהליך הבחירה. לכן חברת מידע מוטעה בקושי מסוגל לבחור מנהיגים טובים. אז זה יוצר מעגל קסמים שבו אין חשש למידע להנציח ממשלות שיש להם מעט להציע יחידים והרבה מה להרוויח מאמצעים מוטים לטובתם שלהם.

 

גורם חשוב נוסף בחברה הוא תקשורת. היא עשויה להיות מוגבלת או נשלטת רחבה. כאשר הוא מוגבל שאנשים צריכים פשוט בצעו את המצוות בקוד מוסרי המנחה את החשיבה. רחב כאשר צנזורה מופיעה רק כאינדיקציה של מה שרצוי או לא כדי לסייע ליחידים ובשליטה כאשר כוחה של גישת גינוי חמור גבולות ידע בחברה. אבל ברגע שהמדינה אחראי למגבלות בביטויים בין אנשים. בזמן שהכלכלה החשיבה הדומיננטית היא אחראית למכתיב את הכללים דרושים לתחזוקת הכח שלהם.

 

כאשר מדינה מקבלת כוח עודף לחברה הוא נוטה להיות נצחי. אז mounts מבנים דומיננטיים ושולט חשיבה של האנשים שיש דעה חיובית אחת לכיוון חשיבה של השליטים. אבל כאשר הרצון של הקבוצה הפוליטית השולטת בחברה מתחילה להגביל רווחה רק שלהם, שיוצר חוסר שביעות רצון להתעורר עד הפסקה עם חברת הקמת ערכים ופרדיגמות חדשים שיש לי החלטה לכבות שכבה של כוח פוליטי.

 

מצד השני מדינה חלשה בכך שלא העביר את הכוח לחברה הוא מקבל את ההחלטות פוליטיות מסובכות. מקרים אלה חלו שיפור של אנרכיה ממוסדת, שבו חברת פיתוי לעקוף את הכללים שלהם וחוקים עד כוחות חדשים מתעוררים על ידי הכריזמה של הרעיונות והאידיאלים שלו.

 

חופש הוא מושג רחב וטופל בחברה באזכור שיגביל את חירותם של אחרים. בחברות מסוימות חופש הוא יחסי ובאחרים הוא מלא בהתאם לחוק.הרעיון של חופש משתנה מחברה אחת לשנייה.ההגבלה על חופש גם בהתערבות של המדינה כדי ללחוץ לשלומם של אנשים אחרים השייכים לחברה.

 

המאבק המעמדי הוא מחלק של חברה. מחלקים לשמש כסכר שכבותיו הן נושא שיש כמה יתרונות עיקריים של מבנה המדינה ושכבות אחרות הם אחראים לתחזוקה של אותו הבסיס.המעמדות החברתיות גבוהות יותר להחזיק רמה גבוהה יותר של ידע מדעי ואקדמי שהמעמדות הנמוכות. כאשר היחס של מעמד חברתי גבוה לעומת מעמדות חברתיות נמוכות יותר הוא הרבה מעבר לכל פרופורציה למעמד החברתי הנמוך הוא אמר כי החברה נמצאת מחוץ לשיווי המשקל וכוחה של החלטה מרוכזת מאוד סביב כמה אנשים.

 

חברה גדלה, כאשר כל המדדים החברתיים כמו חינוך, דיור, תעסוקה, מזון, הכנסה, תרבות, פנאי, בידור, בריאות, תיירות, ... עוברים שיפור על פי התפיסה של משתנים חברתיים כלכליים. האנשים להיות מאושרים יותר, דלתות חדשות פתוח, ההתנהגות חברתית היא יציבה יותר והחיים הופך להיות קלים יותר לצנוע.

 

חברה יכולה להיות פתוחה או סגורה. כאשר פתוח, זה הוא היורש יש לי התערבות תרבותית, מסחרית או כלכלית. אנשים מחפשים אזכור חיצוני של התנהגות והחלו לצרוך את הרעיונות וערכים של תרבות הזרה.רעיונות העיבודים סובלים כאשר הם מגיעים בחברה ולהתערבב עם התרבות המקומית. מבנים סגורים במדינה הוא אחראי על להחליט מה הוא טוב כדי לקבל במידע כזה חברה. ערכי בקרה, להחיל צנזורה מתי וצורך להגביל את הצריכה של מוצרים, כאשר אלה יכולים לגרום להתמוטטות במבנה של המדינה.

 

כוחה של חברה הוא ביכולת הארגונית של יחידים המשתייכים אליו.הארגון גדול יותר כך גדל סיכוי ההפצה של כוח והון חברתי.המדינה היא רק אמצעי לחברה במקרה זה. הוא אינו מחזיק בכיוון שאנשים צריכים ללכת עד הסוף רק האליטות שלהם, אבל צורך ברגולציה של חברה ואבזר הדינמיקה שלה.

 

שוויון מושגים על ידי כיבוד הבדלים וצמיחה מול הייחודיות של כל פרט.מדינה שבאמת מייצגת את העם טרחה לעבוד את הכישורים האישיים של כל פופולרי כדי להשביע את רצונם לעומת תועלת היחסית של כל אחד.

 

החברה היא הדינמו שמניע את המנועים של התקדמות כאשר מוסדרים כראוי. זה תלוי בכל המשימה שלו. וזה מתחיל בכל אחד ואחד, התא המשפחתי ומסתיים במדינה בבחירה הנכונה של הנציגים שינתנו קול לרצונות ורגשותיו של כל פרט בחברה.13/08/2014 - Max Diniz Cruzeiro
Eu quero participar!
Faça seu comentário

Critério

Crítica
Sugestão
Ideia
Desabafo
Elogio
Sentimento
Outro

Título


Somente palavras e/ou números

Seu comentário

Somente palavras e/ou números em português ou inglês
Limite de 500 caracteres.

Nota

-100 a +100

Cidade

Estado

País


Organização e ordenação de Registros Textuais
OortBook® organizando informações para melhor atendê-lo!Este sitio respeta su modelo económico. Si usted es capitalista como para darse cuenta de las ganancias en el consumo de nuestros productos y servicios a pagar el valor monetario en relación con una parte de mérito en su nombre. Si el modelo se piensa pago Socialista con algún beneficio social que puede contribuir a la actividad de LenderBook. Si su modelo de pensamiento es la participación comunista y extender su ventaja a nosotros como pago.

Max Diniz Cruzeiro

Electronics Technician

Bachelor of Statistics

Post graduate in Clinical and Business Psychopedagogy

MBA in Marketing and Social Networks

Postgraduate in Clinical Neuroscience

Postgraduate in Psychoanalytic Theory

Doctor PhD Student in Philosophy - Psychology: Cognitive

Self-taught Writer

Self-taught Ufologist

Specialist Self-taught in Remote Sensing

:: A LenderBook recebe as seguintes moedas de troca por suas atividades:

# Conhecimento;

# Benefícios;

# Dinheiro em Espécie;

# Melhorias;

# Expansão Programada;

# Bens, produtos e Serviços;

# Valoração de nossas atividades (Imagem);

# Destaque e Reconhecimento

# Canalização de recursos para nossos players a fim de que o desenvolvimento percebido contemple nossas atividades.

Os pagamentos seguem de acordo com o Modelo de Percepção Econômica de nossos Clientes cuja base principal é a visualização de um BENEFÍCIO DE NOSSO CLIENTE em que uma parcela do GANHO DE NOSSO CLIENTE é revertido em moeda de troca para a Atividade da LenderBook de acordo com a consciência do CLIENTE. Nossos clientes estelares podem efetuar o pagamento conforme os meios legais estabelecidos dentro de seus agrupamentos e seus parceiros no planeta terra.

Max Diniz Cruzeiro

Agradecemos a todos os nossos Clientes Estelares que já efetuaram o pagamento das atividades nos encaminhando via telepatia projetos para a LenderBook COMO FORMA DE PAGAMENTO.

Agradecemos todos os nossos Clientes Capitalistas que já efetuaram a compra de nossos livros através da AMAZON

Agradecemos nossos Clientes Comunistas, em especial a Coreia do Norte, por INTERMÉDIO de sua Embaixada, pela retribuição inicial de um Jantar EM SUAS INSTALAÇÕES, como pagamento de nossas contribuições até o momento.

Agradecemos aos nossos Clientes Socialistas, principalmente amigos que contribuiram extendendo benefícios em suas horas de recreação, lazer e alimentação.

##########-------##########
In this month of November of the 2017, 138 Federated Units around the world will receive a Commemorative Seal of Excellence in Education reaching more than 90% of citizens with more than 15 years of literacy in their locality.The information was taken from the wiki at the link:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_países_por_índice_de_alfabetização
##########-------##########
O TRABALHO ACIMA É SOBRE REDES NEURAIS: ACESSE A IMAGEM"
CLIQUE NA IMAGEM ACIMA: Neuroempreendimentos Aqui ensinamos você montar a Rede Neural de sua Atividade Empresarial!

:: Relatório do Concurso Whatsapp

Torno público todo o aprendizado, do concurso Whatsapp, que já encaminahdo para o SENADO FEDERAL e para o MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.

O intuito deste informativo é a leitura seletiva, para que cada setor apenas adquira a informação relativa a sua área, caso você deseja fazer a leitura integral será de responsabilidade do leitor em saber das informações aqui catalogadas. É permitido divulgar essa informação nestes moldes para quaisquer seguimentos. (37 páginas de word) Para acessar entre na LenderBook

Atenciosamente,

Max Diniz Cruzeiro

LenderBook Company

www.lenderbook.com
100% of the production of texts is in Portuguese!
95% of text production is in English!
90% of the production of texts is in Spanish!
The records from 2105 to 52104 is a great mechanical phrase writing experiment crafted in excel!

ADIÇÃO (17/Jul/2017) NO SITE LenderBook

INSAUT MATERIAL PRINCIPAL DA LENDERBOOKListar índice completo...

Previsão para Setembro de 2016


O TRABALHO ACIMA É SOBRE REDES NEURAIS: ACESSE A IMAGEM"
CLIQUE NA IMAGEM ACIMA: Neuroempreendimentos Aqui ensinamos você montar a Rede Neural de sua Atividade Empresarial!


The film contains technology information!


Release (Book of Knowledge): Pay for this book the price of a Fast Food your city in our donation systems (paypal or Pague seguro).

Lançamento (Livro do Conhecimento): Pague por este livro o preço de um Fast Food da sua cidade em nossos sistemas de doações (Pague seguro ou paypal).


Version Original +- 4,3 MegaBytes
].....[
Version with Art +- 75 MegaBytes
].....[
Doando você estará ajudando alguém através de nossos projetos


Amigos,
Bom dia,
Ofereço serviços de impressão a Laser frente e verso de excelente qualidade:
Regra: o trabalho deve estar digitalizado e não necessitar de qualquer tipo de revisão
Especificação: Folha A4
Valores:
Apenas toner preto: 15 centavos cada página
Com toner colorido: 30 centavos cada página

Obs.: Não é serviço de xerox a qualidade é igual a impressão de livro. Não fazemos desconto. Os valores de impressão para este tipo de serviço no mercado é de 25 centavos para toner preto e 1 real para toner colorido.
Se souberem de algum estudante que queira imprimir algum trabalho de alta qualidade repasse o meu e-mail por favor. Conforme o volume entrega no dia seguinte. Serviço realizado no período noturno. Necessário pedir com antecedência para entrar na fila de impressão.
Enviamos o material impresso através dos Correios para sua casa (Impressão + custos de envio). Aproveite a oportunidade selecione nossos textos que enviamos para você o seu arquivo digital impresso. Pagamento antecipado via paypal ou pagseguro.
lenderbook@gmail.com

A rede social da Cultura Brasileira
Disponível para todos que nutrem um amor inconfundível por esta pátria chamada Brasil.

Uma iniciativa do Ministério da Cultura - Governo Federal
Site designed and supervised by Clinical Neuroscientist.

Site desenvolvido e orientado por Neurocientista Clínico.

Max Diniz CruzeiroWelcome to Heavenly groupings

The brothers who are outside the celestial vault,

thanks for your existence,

Come to us all that comes from you what is good,

Is made a conscious and collective will,

On Earth as elsewhere

Let us be worthy of our own support

Spare us the misunderstanding that arises from our essence

Just as we are able to reflect and

limit the badly that arises within us and in relation to other beings

If you know of any fault of mine, show me the way to recover.

To build together a heavenly nation for the common good.

Bem-Vindos aos agrupamentos Celestiais

Aos irmãos que estão fora da abóboda celeste,

obrigado pela sua existência,

Venha a nós tudo o que procede de ti que for bom,

Seja feita uma vontade consciente e coletiva,

Assim na Terra como em outros lugares

Sejamos merecedores de nosso próprio sustento

Perdoai-nos a incompreensão que aflora de nossa essência

Assim como somos capazes de refletir e limitar o mal que aflora dentro de nós e em relação a outros seres

Se souberes de alguma falta minha, me mostre o caminho para me recuperar.

Para construirmos juntos uma nação celestial para o bem comum.

We need financial resources for the translation of our texts and if you are able to perceive a human gain in your life with our information please consider donating to our activity.

Nós necessitamos de recursos financeiros para a tradução de nossos textos e se você é capaz de perceber um ganho humano em sua vida com nossas informações favor considerar a possibilidade de fazer doações para nossa atividade.

The star contains more than 2,000 pages of information!
Insaut - Pular Informações corporativas e ir para o texto


10 ANOS DE LENDERBOOK

INSAUT TOP