ministério da cultura

:: Toplum


Toplum

 

Bu toplum tarafından yürütülmesi veya karşılıklı etkileşim kurallarını ve herkesin idare edilmesi gerektiğini, geleneksel dil standart bir dil enstrüman kullanan insanların bir dizi anlaşılmaktadır.Hak ve her görevlerini tanımlayan yazılı bir anlaşma olduğunda birçok toplumlar beton vardır. Diğerleri ise, davranış belirli bir standart olmaması anlamında soyut ve sosyal davranışlarını düzenleyen kurallar bir grup tarafından yönetilir.

 

Varlık hayatta doğan bir sosyal kişi olarak tanınan onun hakkına sahiptir. Nefes eylemi yalvarır topluma katılmak için bireysel yatırım. Ama yaşam hakkı anneleri 'olarak sunulan yardım tarafından consummated olmamıştır gerçeğini korur toplum önce de onun doğum tarafından tanınır vardır.

 

Bir teritori rolünü oynamaya toplum için gereklidir. Bu alan, her zaman sürekli değildir ve iktidar bölünme özelliklerini ve toplumun bileşimini etkileyebilir. Bir toplumun, bir grubun fikirleri baskı oluşturduğu ortaya çıkabilir. Böylece, baskın grup kendi kültürünü empoze ve semboller grubu hakim.

 

Toplum hiyerarşik veya platform olabilir. Onu oluşturan insanların tasavvur birçok hiyerarşik sosyal düzeyi olduğunda ise. Genellikle bu, diğer bir tabakanın bölünme durumuna veya itibarı ile hissedilir.Üst seviyelerde hiyerarşik yapı toplumdaki mevcut kaynakların büyük paya sahip. Zaten platformu şirket orada hiyerarşinin birkaç düzeyleri ve seviyeleri arasındaki fark düşüktür. Formant iki ülkenin türleri vardır kapitalistler ve sosyalistler vardır.Düzeylerinin birbirine çok yakın çünkü İskandinav ülkeleri, platform yapıya sahiptir. Çin zaten çok hiyerarşik yapı (Komünist Partisi) var.

 

Tüm toplumun beşiği ailesidir. O güç yapısı ve fikirlerin organizasyon açısından en küçük sosyal birimidir.Ebeveynlerin şekilde aile, çocuk ideal devlet olana kadar şirketi temsil, toplum tarafından üretilen bilginin aktarılması için sorumlu, bu yaş için bilgi birikimi transferi siz yapın.

 

Toplum, silahlı kuvvetlerin oluşturulması, güç ve eylem güçleri ile polis güçleri afetlerle mücadele etmek bunun için dış ajanlar ile güç dengesini korumak için yollar aramaktadır.Devletin buluş şirketi güçlendirdi ve müdahale ve biz kendisini takip etmek istediğiniz yönünü kontrol etmek için gittim. Bu seçim iktidar, sosyal kişilerin eylemleri kontrol altına almak için seçildi vatandaşı yapar demokratik ülkelerin durumdur.

 

Manevi değerlerin toplumsal değerlere öğretti ve toplum üzerindeki her gerekliliği bu büyük nedenleri tercüme edilmiştir. Bu değerler, eğitim rehberlik etmek, düşünme biçimimizi etkileyen diğer vatandaşlarla birlikte dostluk ve toplumdaki her bireyin rolünü rehberlik, karar verme rehberlik hizmet vermektedir.

 

Çalışma kavramı tarım arazisi bakımı için gerekli diğer bir faktördür.Bireyin parçası, kendi arama alanı ve bütünün refaha katkıda gibi. Tüm çabalar Bedenselleştirme idari birimlerin geliştirilmesi için refah çevrilmiştir.

 

Toplum onu oluşturan ahlaki, etik ve sosyal doktrin takip etmeyenler marjinalleştiren.Suçun karmaşıklığına bağlı olarak, daha fazla bireysel yaşamlarını bile kaybedebilir, ama aynı zamanda özgürlük geçişte veya idari yaptırımlara hakkını kaybedebilir. Reddetme da prestij hissesini ve o kişi için benzer dikkate de bir vatandaş olarak bireyin izolasyonu ortaya çıkabilir.

 

Hareket ve gelip gitmek için doğru kuralları, sosyal bağlama göre tanımlamıştır. Savaş zamanlarında, örneğin, birçok şirket bütünü zarar verebilecek bilgilerin tesadüfi transfer devletini korumak için kendi halkının hareketliliğini sınırlamak.

 

Sizin bileşik ayarlamak için aile çok kavramı insanlar arasındaki birliğin sosyal parçalanması da yasal gücü olan bir birim kurmak için geçerli sayılır duygusal ilişkiler kurar devletin eseridir. Burada aile toplumun doğuran hangi bir paradoks gözlemlemek ve ikincisi ailenin kontrolünü ele alır ya da popüler gücü tarafından kendisine atfedilen etkisi verirler.

 

Bir genç nesil birikmiş düşünce yenilenmesi bir güç olarak dayatmaya çalışır değişiklikler, bilgiyi, yeni idealler ve değerlerin oluşumunu değiştirerek paradigma kayması, düşünme nöral modeli, zaten eski kuşaklar, ana kısıtlamalar acımevcut sistemin sponsorları bulunmaktadır. Bu sosyal model kabul karşıtlıklar toplum çöker sizce yol ya da düşüş değil çalışma ve ortaya yapar çatışmadır.

 

Reddeden bir toplum, ilk kuşak daha fazla anlayış var değerler, bir inversiyon vardır. Herşeye izin mevcut, geçmişten gelen bir mola vardı sanki. Vatandaşlar toplumda bozukluğu üreten eylemlerinde sınırsızdır. Şiddet patlak.Stres düzeyi yükselir.Halkını temsil Yetkililer güç kaybedersiniz.Hiyerarşileri bağlayıcı olmayan ifade ve seferberlik vardır.

 

Yeni değerler ortaya çıkıncaya kadar bu oluşur. Toplumun hegemonyayı yapılan teorik zemini artık geçerli çünkü yeni bir saltanat magma, bu durumlarda oluşur. Yavaş yavaş yeni bir sosyal kalıp oluşturulur. Yeni hiyerarşileri, yeni yetkililerin halkın iktidara yeni değerler olarak oluşturulan, şiddet yeni paradigmalar bağlantıları ile, bireylerin giderek, bireylerin eylemlerini sınırlayıcı tarafından delege yeni yetki ve güçler kabul edecek sipariş yol verir geçmiş ve günümüz arasında bağlantı oluşturulur ve şirket kurtarır.

 

Bir toplumun kolektif bilinci değerler, beşeri tüm kesin ve bu yüzden daha az önemli sanatsal çalışma, mimarlık, mühendislik, matematiksel formüller, bir dizi, ruhu, bina ve ekipman, çalışmaları, ifadeler değerleriinsan makine duyuları tarafından yakalanan ruhu. Tek bir sinir bilgi çevirmek herhangi bir öğretim toplumun kolektif bilincini oluşturmak aletleri kodlanmıştır.

 

Topluma (yasağı gerektirecektir suçlar hariç) hariç, ama orada iyi sosyal ağ bağlı olmayan kişiler vardır ve bu nedenle nispeten böylece sistem onları ayırmaya devletin müdahale gerektiren değil karmaşıklığı daha yararlıdır. Sosyal dışlanma hükümetin eylemlerinin bir sonucudur.

 

Hayatın değeri tüm toplum için önemli bir bileşenidir. O Örtük türleri korumak için ihtiyaç, kalıtsal miras süreklilik, türlerin kendisi sürekliliği, insan için birikmiş öğrenme ve saygı. Birçok toplumda, terminal safhaya başlangıç ​​aşamasından yaşam olarak kabul edilir ne yaygın kavramları var.

 

Bilim bir toplumun, bazen kuralları eski ve yeni değerler olmak ve paradigmalar yeni bilimsel keşifler desteklemek için geliştirilmiş olmalıdır o kadar çok gelişir. Bilim için yaşam kavramı hayatını kurtarabilir mevcut olanları tanımlayan elemanların kullanımını değiştirebilir. Bu yüzyıllar boyunca desen ve kuralları devam etmek için bütün bir sosyal destek geliştirdi toplumda bir çatışma yaratır.

 

Şirket durumuna transfer gücü ile sınırlıdır. Herkes memnun olduğunu ve bu nedenle bireylere zarar verme ya da onlara yaşam beklentisini azaltabilir çatışmaları ve müdahaleleri en aza indirmek, böylece kurallar gereklidir.

 

Dayanışma doğrudan manevi değerlerine bağlı değildir, ama gerek türlerin korunması için. Dayanışma ruhsal değerleri ile yüklendiğinde, bu ihsan haklı bir teorik temel olarak hizmet vermektedir. Eşit (sosyal refah) yardım, bütünü, kompleks sistemin bütününü bir aile biriminin sınırlarının ötesine uzanır ve yere gider kavramı kendi ailesinin bakım sağlamak için iç arzu çevirir.

 

Create düşüncenin bir tepesidir.Yaratıcı potansiyel sosyal fenomenin çalışmanın amacıdır. İcat ortak önyargılı fikirler ve bilinen buluşlar ve yaratıcısı tarafından oluşturulan bağ arasındaki bağlantı toplum tasarımında yeni bir şey olur, böylece onları birbirine kaynaştırır.Şirket icatların mülkiyet hakkını güvence altına yasaların oluşumu kendi konularda bilgi korur.

 

Toplumda yaşayan herkes, sosyal, hatta sosyal varlık değil, toplum, bu bireysel aittir. Toplum toplantılar, kutlamalar, toplantılar, yürüyüşler, şenlik ve toplu sivil duruş ile ifade sosyal değerlerin aracı reddedecek değil. Açıkça izin verildiği gibi bireylerin vatandaş olarak onların haklarını ve sorumluluklarını yerine çekinmeyin için şirketin bir parçası, özgür irade geliştirmektir.

 

Sadece insan evrimi ayaklar altına bilginin geliştirilmesi şirketlerdir. Bu toplumlarda Tanrı insan kültürünün olma potansiyelini geliştirmek için hiçbir cevap vardı bir dönemin kolektif hayal sonucudur. Yani Tanrı kendisi henüz emekleme aşamasında olan bilimin gelişmesi eksikliği bilimsel açıklamalar eksik tamamlayıcısı olarak görüldü. Diğer toplumlar için de Allah hayatta ve toplumda var her şeyden sorumlu Zemberekteki olduğunu. Tüm hayatın yaratılmış olduğunu onun aracılığıyla ve eğer mantıklı. İnanç bağlılık olarak gelir ve toplumun tüm varsayımlar bildiğimiz yaşam doğurdu bu evrensel ilkeyi zarar veremez.

 

Kültür sevinç ve üzüntü ve kanaat, gelenekleri ve sevgi ve nefret musings eksikliği kendi anları bir halkın ifadesidir. Bir toplum farklı kültürlerin üyeleri veya yöreseldi kültürleri adlandırılan ve tüm toplumu temsil eden bir birleşik kültür olabilir.Sadece kültür tüm yöreseldi kültürlerin bir araya geliyor.Insanların ifadesi örf ve geleneklerine göre farklılık gösterir.Dilin özelliklerini anlayabilme tartışmasız kıyasları oluşturmak. Özünde Her olanlar yayınları için geçerli olan bir öğretim aktarıyor.

 

Şirket zengin ve fakir ve oluşumunda ekonomik değişimleri üretmez evet, o kendi konuların açlık ve sefalet sorumlu gücü transfer hükümet sistemi. Temsilcilerini seçme süreci nasıl ulaşılabileceğini yakın mükemmel bir toplumun dayatmalarına belirler. Ama bireylerin bilgi düzeyini doğrudan seçim sürecinde uğratır. Bu nedenle bir toplumun iyi liderler seçecek pek mümkün misinformed. Bu yüzden kendi yararına önyargılı önlemlerden kazanmak için bireyleri sunmak için çok az ve çok olması hükümetleri yaşatmak bilgiler ile bir endişe var, bir kısır döngü oluşturur.

 

Bir toplumda diğer önemli faktör iletişimdir. O kısıtlı veya geniş kontrol edilebilir. O sınırlı zamanlarda insanlar sadece düşünce rehberlik ahlaki bir kod prensipleri takip etmelidir. Sansür tavsiye ne olduğunu bir göstergesi olarak sadece görünür veya kişilere yardımcı ve kontrollü için değil zaman Geniş zaman bir toplumda bilgiye kınama ciddi limitleri erişim gücü. Ama devlet bir kez insanlar arasındaki ifadelerde sınırlamalar sorumludur.Ekonomisi olarak egemen düşünme, kendi gücünün korunması için gerekli kurallar dikte sorumludur.

 

Bir devlet, bir toplum için aşırı güç aldığında ebedi olma eğilimindedir. Sonra baskın yapıları bağlar ve yöneticilerin düşünce doğru tek bir olumlu görünüme sahip insanların düşünme denetler. Ama hoşnutsuzluk üreten bir toplum ancak onların refah sınırlamak başlar kontrolleri siyasi grubun irade, toplumun mutlaka yeni değerler ve paradigmalar kurulması ile bir mola kadar ortaya çıktığında kapatmak için bir karar var bir siyasal iktidarın katmanı.

 

Öte yandan, zayıf bir devlet topluma güç aktarmak değil tarafından o karmaşık siyasi kararlar. Bu davalar yeni güçler onun fikirleri ve idealleri karizma ortaya çıkana kadar toplumun bir günaha kendi kurallarını ve yasaları aşmak için kurumsallaşmış anarşi, bir gelişme var.

 

Özgürlük geniş bir kavramdır ve diğerlerinin özgürlüğünü sınırlamak olacağı denince toplumda tedavi. Bazı toplumlarda özgürlük görecelidir ve diğerlerinde hukuka uygun olarak tamamlandı. Özgürlük kavramı, bir toplumun diğerine değişebilir. Ayrıca devlet müdahalesi konusunda özgürlüğüne kısıtlama şirkete ait diğer bireylerin güvenliği için basın.

 

Sınıf mücadelesi toplumun bir bölen olduğunu. Bölücüler olan katmanlar tabidir olduğu devlet yapısı ve diğer tabakaların bazı önemli faydaları aynı üsleri bakımından sorumlu bir baraj olarak hizmet vermektedir.Yüksek sosyal sınıflar, bilimsel ve akademik bilginin alt sınıflar daha yüksek bir derecede tutun. Alt sosyal sınıflar karşı yüksek sosyal sınıf oranının çok düşük sosyal sınıfa orantısız olduğunda toplumun dengesi ve karar gücü çok birkaç kişinin etrafında toplandığı söyleniyor.

 

Eğitim, barınma, istihdam, gıda, gelir, kültür, eğlence, eğlence, sağlık, turizm gibi tüm sosyal göstergeler, ... sosyo-ekonomik değişkenlerin algısına göre bir iyileşme uğradıklannda bir toplum yetişir. Bireyler mutlu olmak, yeni kapılar açık, sosyal davranış daha istikrarlı ve yaşam humblest için daha kolay olur.

 

Bir toplum açılabilir veya kapatılabilir. Ne zaman açık, bu kültürel, ticari ve ekonomik girişim olma halefi olduğunu. Bireyler davranış dış başvurular aramak ve yabancı kültür değerleri ve fikirleri tüketmeye başladı. Bir toplumda gelmesi ve yerel kültür ile karıştırmak zaman fikirler uyarlamalar acı.Devlet Kapalı yapılar bir toplumun böyle bir bilgi almak için neyin iyi olduğunu karar sorumludur. Bu devlet yapısında bir bozulmaya neden olabilir zaman kontrol değerleri, sansür gerekli ve malların tüketimini sınırlayan geçerlidir.

 

Bir toplumun gücü kendisine ait bireylerin örgütsel kapasitesi. Güç ve sosyal eşitlik şansı dağılımı büyük organizasyonu büyük.Bölge bu durumda toplumu için bir araçtır. O insanlar sadece kendi elitler aracılığıyla takip etmelidir yönde sahibi, ancak toplumun düzenlenmesi ve dinamikleri aksesuar için bir ihtiyaç değildir.

 

Eşitlik farklılıklarına saygı göstererek ve büyüme her bireyin özelliklerini de karşı karşıya elde edilir. Gerçekten insanları temsil eden bir devlet her nispi yararlılığı karşı arzusunu tatmin için her popüler bireysel becerilerini çalışmak için rahatsız.

 

Şirket düzgün regüle zaman ilerleme motorlarını kullanıyor dinamo. Her onun görev kadar. Ve her biri, aile birimi başlar ve arzuları ve toplumdaki her bireyin duygularını dile verecek temsilcilerinin uygun seçiminde devlet biter.

13/08/2014 - Max Diniz Cruzeiro
Eu quero participar!
Faça seu comentário

Critério

Crítica
Sugestão
Ideia
Desabafo
Elogio
Sentimento
Outro

Título


Somente palavras e/ou números

Seu comentário

Somente palavras e/ou números em português ou inglês
Limite de 500 caracteres.

Nota

-100 a +100

Cidade

Estado

País


Organização e ordenação de Registros Textuais
OortBook® organizando informações para melhor atendê-lo!

Só clicar na imagem para entrar na loja da comunidade Brasileira.
http://www.lenderbook.com/loja/
Deus é Onisciente, Onipotente e Onipresente.

O mesmo princípio é entregue em múltiplos padrões de comportamentos. As regras associativas de conexão com a vida dizem respeito a cada Coletivo da forma que esse COLETIVO melhor se adapte em se organizar.sadodsSOFTWARE ODS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS E EMPRESARIAIS

Aplicativo web que consiste em um sistema que permite a gestão estratégica de ações em conjunto com indicadores, permitindo que um gestor alcance uma visão clara e objetiva sobre a situação da ação pretendida, sinalizando o seu grau de sustentabilidade em verde, amarelo ou vermelho. O sistema é um SAD (Sistema de Apoio a Decisão) ou Sistema de Suporte a Decisão, já que o aplicativo consegue tratar os dados e trazer resultados e informações que apoiam o gestor na sua tomada de decisão estratégica.

Requisitos de instalação

Ambiente de hospedagem php 7.4 ou superior Servidor de banco de dados Mysql

Configuração

Para configuração do sistema utilize o arquivo config.php e faça as alterações necessárias. O arquivo para instalação do banco de dados é o arquivo sadods.sql localizado na raíz do repositório.

Para seu primeiro login utilize o usuário sadods e senha sadods. Não esqueça de alterar sua credencial.

Conversando com Luiza Rosa:

#000565# Nossa Vida na Era Arbórea

Na Era Arbórea a maioria de nossas cidades eram em cima de árvores do tamanho das Sequoias. Havia grandes animais no solo, e muitos tigres perigosos, que caçavam principalmente crianças. A população se conectava de uma árvore para outra através de pontes suspensas de madeira. Eram muitos primatas que ficam circulando de uma árvore para outra, brincando com as crianças que se deslocavam de um andar para outro. Havia aproveitamento dos galhos laterais das árvores para utilizar a madeira das construçõs das habitações. Eram cidades inteligentes, planejadas, e muito belas em termos de harmonia arquitetônicas. Tínhamos sistemas de elevadores e sistema de Telecomunicações que permitia os moradores se comunicarem entre si dentro de nossas cidades Arbóreas.

Para um migrante adaptar sua alma ao Planeta Terra é necessário mais ou menos 1.000 nascimentos para moldar seu Plana A DENSIDADE das plantas e animais na produção de benefícios cooperados entre espécies.

Respondendo a Leitores, nas amarras das pontes suspensas nós tínhamos sistemas de extensores, que detectava uma tensão além da sustentação de uma árvore, quando a força da natureza derrubava uma das árvores, o que permitia que as outras árvores não fossem em efeito dominó deslocadas todas para o chão.

Nosso sistema educacional incentivava cada criança em seu processo de alfabetização a compor uma música para as árvores em Sustentação da Vida.

ArborKaligula gu ah gu ah malaga fá
Kaligula gu ah gu ah malaga fá

Apoteme Apoteme
De ri vaka kuru mi ah
sapotê sapotê vi ah
nokuru mi vanu ciká
emah lotu vi ah
o hum
o hum
o hum

shovia sapotê ciká
emah lotu vi ah
Apoteme Apoteme kuru mi ah

Kaligula gu ah gu ah malaga fá
Kaligula gu ah gu ah malaga fá

Arbor conecta Darma
Arbor conecta Darma
Arbor conecta Darma
o hum
o hum
o hum

Kaligula gu ah gu ah malaga fá
Kaligula gu ah gu ah malaga fá

Apoteme Apoteme
De ri vaka kuru mi ah
sapotê sapotê vi ah
nokuru mi vanu ciká
emah lotu vi ah
o hum
o hum
o hum


Kaligula era o nome da Árvore da minha casa Arbórea. E Apoteme o nome do fruto que ela gerava para nossa cidade Arbórea.

Sapoteme era o nome da flor de Lotus que a árvore Kaligula fazia a floração nos galhos e nas copas das árvores.

Arbor é a forma que chamávamos no Continente Arbóreo vários coletivos: Era árvore, era casa, era cidade, era estado, era país, era continente e também o planeta. ARBOR era um nome sagrado SEMELHANTE A PALAVRA VIDA. AQUILO QUE SEMEIA VIDA. Kuru mi significa em linguagem Arbóreo Criança, na forma que eu cunhei é a criança que gera uma ação de alguma coisa em relação a Kaligula (A Arbor) no sentido da conexão de Lotus, com o enlace da VIDA.

Em Arbóreo colocar o termo --- no --- antes de uma palavra significa negação do termo. nokuru mi vanu ciká

A tradução mais próxima para o Texto é:

nokuru mi vanu ciká (O Jovem/homem // A Jovem/Mulher vamos fundir)

emah lotu vi ah (Em emanação através da Flor de Lótus da Arvore Kaligula)

Respondendo leitores: sapotê é a forma carinhosa de falar FLOR FECUNDA DE UMA ÁRVORE.

Kaligula gu ah gu ah malaga fá (Traduzindo em Arbóreo é como se eu falasse que a árvore Kaligula geme forte com o vento). É uma qualidade da árvore ser firme e forte no solo dentro das cidades na ARBÓREA.

shovia sapotê ciká (A Flor fecunda caia fundindo-se)

emah lotu vi ah
o hum
o hum
o hum (A emana&ccdil;ão da flor de Lotus da Árvore Kaligula conduz a/ é a via / da Unidade)

Quando eu recuperei a música do equipamento Estelar talvez eu tenha errado a tradução correta da palavra conecta, que acredito ser o certo ser cone.

Arbor cone ah Darma
Arbor cone ah Darma
Arbor cone ah Darma

De ri vaka kuru mi ah (Faça a transformação da criança no sentido de...)

www.lenderbook.com/jornal/


www.lenderbook.com/redemax1/www.lenderbook.com/redemax2/

Kodomo - O jogo do ConhecimentoMamãe: a história de uma banana
Materiais para a produção de Filmes

Este sitio respeta su modelo económico. Si usted es capitalista como para darse cuenta de las ganancias en el consumo de nuestros productos y servicios a pagar el valor monetario en relación con una parte de mérito en su nombre. Si el modelo se piensa pago Socialista con algún beneficio social que puede contribuir a la actividad de LenderBook. Si su modelo de pensamiento es la participación comunista y extender su ventaja a nosotros como pago.

Max Diniz Cruzeiro

Electronics Technician - Centro Educacional de Taguatinga Norte - CETN

Bachelor of Statistics - Universidade de Brasília - UnB

Postgraduate in Clinical and Business Psychopedagogy - Universidade Católica de Brasília - UCB

MBA in Marketing and Social Networks - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Clinical Neuroscience - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Psychoanalytic Theory - Centro Universitário de Brasília - UniCEUB

Doctor PhD in Philosophy - Psychology: Cognitive - Bircham International University

Doctor Honoris Causa - Bircham International University

Self-taught Writer - Universidade Estelar à Distância

Self-taught Ufologist - Grupo Cientítico de Ufologia - EBE-ET

Specialist Self-taught in Remote Sensing - Universidade Estelar à Distância

Self-taught as a Structuralist of thought models - Universidade Estelar à Distância

Postgraduate in Strategic Intelligence and Management - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Interdisciplinary Neuropsychology - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Psychomotricity - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Human Rights - Universidade Católica de Brasília - UCB

Postgraduate in Neuro-learning - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Psychosomatic Psychology - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Self-taught Specialist in Neuro knowledge - Biblioteca Memorium da Via Láctea

Postgraduate in Psychodrama - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Cognitive Behavioral Therapy (Foco: Terceira Idade)- Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Educational Management - Escola Superior Aberta do Brasil - ESAB

Postgraduate in Neurolinguistic Programming (NLP) - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Biotechnology - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Educommunication - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Digital Journalism - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Creative economy - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in MBA in Design Thinking - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Crisis Communication in Public and Private Organizations - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Behavioral Economics - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Functional Nutrition - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in EXECUTIVE MBA IN AGRIBUSINESS ECONOMY AND MANAGEMENT - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Executive MBA in Strategic Advertising Management - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Music Management - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Theology and Culture - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Sustainable development - Uniprojeção

Memória: No dia de lançamento do App-Web Fev[28]/2018 o banco de dados internacional foi frágil para identificar o idioma Português. As consultas somente desencadeavam informações corretas se as PALAVRAS NÃO ESTIVESSEM ACENTUADAS. Nossa solução será colocar uma função no campo BUSCA no qual a palavra colhida é transformada para uma palavra sem acento para gerar corretamente a busca no mysql.

"O que exatamente este estudo que você desencadeia irá causar em nossa mente?"

Aprofundamento

Pesquisa

Ocupação

Renda

Exercício para a mente

Reflexão

Novas tendências de raciocínio

Pacificação

Deixará os usuários mais "espertos" quanto a influência da excitação não autorizada

Avanço tecnológico

Possibilidades de integração

Senso crítico

Serve para guia de consulta

Serve para relações jurídicas

Autodiagnóstico clínico (quando a pessoa percebe a tendência no seu cérebro, pela familiaridade do tema ela se distancia do fluxo de pensamentos)

Mais estabilidade interna e externa

 

Obs.: são razões multidimensionais, não dá para pensar linearmente.http://www.lenderbook.com/oort/

:: A LenderBook recebe as seguintes moedas de troca por suas atividades:

# Conhecimento;

# Benefícios;

# Dinheiro em Espécie;

# Melhorias;

# Expansão Programada;

# Bens, produtos e Serviços;

# Valoração de nossas atividades (Imagem);

# Destaque e Reconhecimento

# Canalização de recursos para nossos players a fim de que o desenvolvimento percebido contemple nossas atividades.

Os pagamentos seguem de acordo com o Modelo de Percepção Econômica de nossos Clientes cuja base principal é a visualização de um BENEFÍCIO DE NOSSO CLIENTE em que uma parcela do GANHO DE NOSSO CLIENTE é revertido em moeda de troca para a Atividade da LenderBook de acordo com a consciência do CLIENTE. Nossos clientes estelares podem efetuar o pagamento conforme os meios legais estabelecidos dentro de seus agrupamentos e seus parceiros no planeta terra.

Max Diniz Cruzeiro

Agradecemos a todos os nossos Clientes Estelares que já efetuaram o pagamento das atividades nos encaminhando via telepatia projetos para a LenderBook COMO FORMA DE PAGAMENTO.

Agradecemos todos os nossos Clientes Capitalistas que já efetuaram a compra de nossos livros através da AMAZON

Agradecemos nossos Clientes Comunistas, em especial a Coreia do Norte, por INTERMÉDIO de sua Embaixada, pela retribuição inicial de um Jantar EM SUAS INSTALAÇÕES, como pagamento de nossas contribuições até o momento.

Agradecemos aos nossos Clientes Socialistas, principalmente amigos que contribuiram extendendo benefícios em suas horas de recreação, lazer e alimentação.

##########-------##########
In this month of November of the 2017, 138 Federated Units around the world will receive a Commemorative Seal of Excellence in Education reaching more than 90% of citizens with more than 15 years of literacy in their locality.The information was taken from the wiki at the link:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_países_por_índice_de_alfabetização
##########-------##########
O TRABALHO ACIMA É SOBRE REDES NEURAIS: ACESSE A IMAGEM"
CLIQUE NA IMAGEM ACIMA: Neuroempreendimentos Aqui ensinamos você montar a Rede Neural de sua Atividade Empresarial!

:: Relatório do Concurso Whatsapp

Torno público todo o aprendizado, do concurso Whatsapp, que já encaminahdo para o SENADO FEDERAL e para o MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.

O intuito deste informativo é a leitura seletiva, para que cada setor apenas adquira a informação relativa a sua área, caso você deseja fazer a leitura integral será de responsabilidade do leitor em saber das informações aqui catalogadas. É permitido divulgar essa informação nestes moldes para quaisquer seguimentos. (37 páginas de word) Para acessar entre na LenderBook

Atenciosamente,

Max Diniz Cruzeiro

LenderBook Company

www.lenderbook.com
100% of the production of texts is in Portuguese!
95% of text production is in English!
90% of the production of texts is in Spanish!
The records from 2105 to 52104 is a great mechanical phrase writing experiment crafted in excel!

ADIÇÃO (17/Jul/2017) NO SITE LenderBook

INSAUT MATERIAL PRINCIPAL DA LENDERBOOKListar índice completo...

Previsão para Setembro de 2016


O TRABALHO ACIMA É SOBRE REDES NEURAIS: ACESSE A IMAGEM"
CLIQUE NA IMAGEM ACIMA: Neuroempreendimentos Aqui ensinamos você montar a Rede Neural de sua Atividade Empresarial!


The film contains technology information!


Release (Book of Knowledge): Pay for this book the price of a Fast Food your city in our donation systems (paypal or Pague seguro).

Lançamento (Livro do Conhecimento): Pague por este livro o preço de um Fast Food da sua cidade em nossos sistemas de doações (Pague seguro ou paypal).


Version Original +- 4,3 MegaBytes
].....[
Version with Art +- 75 MegaBytes
].....[
Doando você estará ajudando alguém através de nossos projetos


Amigos,
Bom dia,
Ofereço serviços de impressão a Laser frente e verso de excelente qualidade:
Regra: o trabalho deve estar digitalizado e não necessitar de qualquer tipo de revisão
Especificação: Folha A4
Valores:
Apenas toner preto: 15 centavos cada página
Com toner colorido: 30 centavos cada página

Obs.: Não é serviço de xerox a qualidade é igual a impressão de livro. Não fazemos desconto. Os valores de impressão para este tipo de serviço no mercado é de 25 centavos para toner preto e 1 real para toner colorido.
Se souberem de algum estudante que queira imprimir algum trabalho de alta qualidade repasse o meu e-mail por favor. Conforme o volume entrega no dia seguinte. Serviço realizado no período noturno. Necessário pedir com antecedência para entrar na fila de impressão.
Enviamos o material impresso através dos Correios para sua casa (Impressão + custos de envio). Aproveite a oportunidade selecione nossos textos que enviamos para você o seu arquivo digital impresso. Pagamento antecipado via paypal ou pagseguro.
lenderbook@gmail.com

A rede social da Cultura Brasileira
Disponível para todos que nutrem um amor inconfundível por esta pátria chamada Brasil.

Uma iniciativa do Ministério da Cultura - Governo Federal
Site designed and supervised by Clinical Neuroscientist.

Site desenvolvido e orientado por Neurocientista Clínico.

Max Diniz CruzeiroWelcome to Heavenly groupings

The brothers who are outside the celestial vault,

thanks for your existence,

Come to us all that comes from you what is good,

Is made a conscious and collective will,

On Earth as elsewhere

Let us be worthy of our own support

Spare us the misunderstanding that arises from our essence

Just as we are able to reflect and

limit the badly that arises within us and in relation to other beings

If you know of any fault of mine, show me the way to recover.

To build together a heavenly nation for the common good.

Bem-Vindos aos agrupamentos Celestiais

Aos irmãos que estão fora da abóboda celeste,

obrigado pela sua existência,

Venha a nós tudo o que procede de ti que for bom,

Seja feita uma vontade consciente e coletiva,

Assim na Terra como em outros lugares

Sejamos merecedores de nosso próprio sustento

Perdoai-nos a incompreensão que aflora de nossa essência

Assim como somos capazes de refletir e limitar o mal que aflora dentro de nós e em relação a outros seres

Se souberes de alguma falta minha, me mostre o caminho para me recuperar.

Para construirmos juntos uma nação celestial para o bem comum.

We need financial resources for the translation of our texts and if you are able to perceive a human gain in your life with our information please consider donating to our activity.

Nós necessitamos de recursos financeiros para a tradução de nossos textos e se você é capaz de perceber um ganho humano em sua vida com nossas informações favor considerar a possibilidade de fazer doações para nossa atividade.

The star contains more than 2,000 pages of information!
Insaut - Pular Informações corporativas e ir para o texto


10 ANOS DE LENDERBOOK

INSAUT TOP