ministério da cultura

:: Tale: ψωμιά και τα ψάρια


Tale: ψωμιά και τα ψάρια

 

Ζούσαμε στο Αμμάν 30 χρόνια πριν από τον Χριστό. Είχαμε μια συνήθεια των συμμετεχόντων στο πρώτο ηλιοστάσιο εαρινή σύνοδο παραδοσιακή εβραϊκή Ασάφ, όπου επρόκειτο να συλλέξει κάποια τροφή για μετά από όλα ένας άνθρωπος της λέξης φωτίζοντας μας με τις γνώσεις τους και προφητικό χάρισμα.

 

Κάθε νέα ηλιοστάσιο έλαβαν οδηγίες να λαμβάνουν λιγότερα τρόφιμα με την πρόθεση να κάνει μια γρήγορη για να καθαρίσει το κρέας. Και αυτό συνέβη que φέτος είχαμε καταφέρει να συγκεντρώσει μόνο 5 καρβέλια (1 κιλό κάθε καρβέλι) και δύο ψάρια (μεγάλο μέγεθος για μια οικογένεια η κάθε μία). Το πλήθος ήταν τεράστιο. Συνολικά υπολογίστηκε que κάπου περίπου 4.000 άτομα. Ήταν τότε que ένας σπουδαίος δάσκαλος της λέξης αυτή τη φορά μας έκανε να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές μας κορεσμού στη λήψη της λέξης και δεν μοιράζεστε με άλλους.

 

Μπορεί ο άνθρωπος να είναι απών από το καθήκον του; Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λάβει το λόγο και να μοιραστούν τη διδασκαλία; Ο άνθρωπος μπορεί να τροφοδοτήσει μόνο ένα πλήθος με αυτά τα ψωμιά και τα ψάρια que Expresso αυτά; Κανείς δεν ήξερε την απάντηση. Θα μπορούσε κανείς να δει τι ήταν πίσω από πολλή σοφία. Έτσι ο άνθρωπος αποφάσισε να διαιρέσει μεταξύ όλων υποτροφίας και κατανομή των προσφορών.

 

Τα μουρμουρίσματα της λέξης Δάσκαλος ήταν παράφρων άνθισε ... Κανείς δεν ήθελε να πιστέψει ... μέχρι που διέταξε Αμάν ήρθε ένα καζάνι οποίων η χρήση ήταν για τις μεγάλες γιορτές του γάμου.

 

Και κατά την άφιξη, κάποιοι διατάχθηκαν τρίψιμο que το ψήσιμο του ψωμιού και τα ψάρια, και στη συνέχεια να καταθέσει σε 600 λίτρα νερό μέσα στο δοχείο. Ερωτηθείς que Εισαγωγή τα παιδιά να αποκομίσουν το γκαζόν και βότανα. Και υπήρχαν ακόμη 10 kg των βοτάνων. Στο τέλος δεν υπήρχε αρκετό φαγητό για όλους. Ο ζωμός τροφοδοτήθηκε ενώ η λέξη κατανοητή.

 

Και όλοι χάρηκαν ... gorged για Bonanza, και παραμένουν χωρίς πείνα μέχρι η ομάδα αναχώρησης οδήγησε όλους πίσω στο Αμμάν.01/08/2014 - Max Diniz Cruzeiro
Eu quero participar!
Faça seu comentário

Critério

Crítica
Sugestão
Ideia
Desabafo
Elogio
Sentimento
Outro

Título


Somente palavras e/ou números

Seu comentário

Somente palavras e/ou números em português ou inglês
Limite de 500 caracteres.

Nota

-100 a +100

Cidade

Estado

País


Organização e ordenação de Registros Textuais
OortBook® organizando informações para melhor atendê-lo!Este sitio respeta su modelo económico. Si usted es capitalista como para darse cuenta de las ganancias en el consumo de nuestros productos y servicios a pagar el valor monetario en relación con una parte de mérito en su nombre. Si el modelo se piensa pago Socialista con algún beneficio social que puede contribuir a la actividad de LenderBook. Si su modelo de pensamiento es la participación comunista y extender su ventaja a nosotros como pago.

Max Diniz Cruzeiro

Electronics Technician

Bachelor of Statistics

Post graduate in Clinical and Business Psychopedagogy

MBA in Marketing and Social Networks

Postgraduate in Clinical Neuroscience

Postgraduate in Psychoanalytic Theory

Doctor PhD Student in Philosophy - Psychology: Cognitive

Self-taught Writer

Self-taught Ufologist

Specialist Self-taught in Remote Sensing

100% of the production of texts is in Portuguese!
95% of text production is in English!
90% of the production of texts is in Spanish!
The records from 2105 to 52104 is a great mechanical phrase writing experiment crafted in excel!

ADIÇÃO (16/ABR/2017) NO SITE LenderBook

INSAUT MATERIAL PRINCIPAL DA LENDERBOOKListar índice completo...

Previsão para Setembro de 2016

The film contains technology information!


Release (Book of Knowledge): Pay for this book the price of a Fast Food your city in our donation systems (paypal or Pague seguro).

Lançamento (Livro do Conhecimento): Pague por este livro o preço de um Fast Food da sua cidade em nossos sistemas de doações (Pague seguro ou paypal).


Version Original +- 4,3 MegaBytes
].....[
Version with Art +- 75 MegaBytes
].....[
Doando você estará ajudando alguém através de nossos projetos


Amigos,
Bom dia,
Ofereço serviços de impressão a Laser frente e verso de excelente qualidade:
Regra: o trabalho deve estar digitalizado e não necessitar de qualquer tipo de revisão
Especificação: Folha A4
Valores:
Apenas toner preto: 15 centavos cada página
Com toner colorido: 30 centavos cada página

Obs.: Não é serviço de xerox a qualidade é igual a impressão de livro. Não fazemos desconto. Os valores de impressão para este tipo de serviço no mercado é de 25 centavos para toner preto e 1 real para toner colorido.
Se souberem de algum estudante que queira imprimir algum trabalho de alta qualidade repasse o meu e-mail por favor. Conforme o volume entrega no dia seguinte. Serviço realizado no período noturno. Necessário pedir com antecedência para entrar na fila de impressão.
Enviamos o material impresso através dos Correios para sua casa (Impressão + custos de envio). Aproveite a oportunidade selecione nossos textos que enviamos para você o seu arquivo digital impresso. Pagamento antecipado via paypal ou pagseguro.
lenderbook@gmail.com

A rede social da Cultura Brasileira
Disponível para todos que nutrem um amor inconfundível por esta pátria chamada Brasil.

Uma iniciativa do Ministério da Cultura - Governo Federal
Site designed and supervised by Clinical Neuroscientist.

Site desenvolvido e orientado por Neurocientista Clínico.

Max Diniz CruzeiroWelcome to Heavenly groupings

The brothers who are outside the celestial vault,

thanks for your existence,

Come to us all that comes from you what is good,

Is made a conscious and collective will,

On Earth as elsewhere

Let us be worthy of our own support

Spare us the misunderstanding that arises from our essence

Just as we are able to reflect and

limit the badly that arises within us and in relation to other beings

If you know of any fault of mine, show me the way to recover.

To build together a heavenly nation for the common good.

Bem-Vindos aos agrupamentos Celestiais

Aos irmãos que estão fora da abóboda celeste,

obrigado pela sua existência,

Venha a nós tudo o que procede de ti que for bom,

Seja feita uma vontade consciente e coletiva,

Assim na Terra como em outros lugares

Sejamos merecedores de nosso próprio sustento

Perdoai-nos a incompreensão que aflora de nossa essência

Assim como somos capazes de refletir e limitar o mal que aflora dentro de nós e em relação a outros seres

Se souberes de alguma falta minha, me mostre o caminho para me recuperar.

Para construirmos juntos uma nação celestial para o bem comum.

We need financial resources for the translation of our texts and if you are able to perceive a human gain in your life with our information please consider donating to our activity.

Nós necessitamos de recursos financeiros para a tradução de nossos textos e se você é capaz de perceber um ganho humano em sua vida com nossas informações favor considerar a possibilidade de fazer doações para nossa atividade.


The star contains more than 2,000 pages of information!


Insaut - Pular Informações corporativas e ir para o texto


10 ANOS DE LENDERBOOK

INSAUT TOP