ministério da cultura

:: Κοινωνία


Κοινωνία

 

Είναι κατανοητό από την κοινωνία ένα σύνολο ανθρώπων που θεσπίζουν κανόνες συμπεριφοράς ή αμοιβαία αλληλεπίδραση και κάνει χρήση ενός προτύπου γλωσσικού οργάνου που είναι η συμβατική γλώσσα που ο καθένας θα πρέπει να διέπεται. Πολλές κοινωνίες είναι συγκεκριμένες όταν υπάρχει γραπτή συμφωνία που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθενός. Άλλοι, ωστόσο, είναι αφηρημένη με την έννοια ότι δεν έχουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς και διέπονται από μια δέσμη των κανόνων που ρυθμίζουν την κοινωνική συμπεριφορά.

 

Το ον έχει το δικαίωμα αναγνωρίζεται ως ένα κοινωνικό πρόσωπο όταν γεννηθεί ζωντανό. Η πράξη της αναπνοής επενδύει το άτομο που επικαλείται για να ενταχθούν στην κοινωνία. Αλλά έχει το δικαίωμα τους στη ζωή αναγνωρίζεται από την κοινωνία, καθώς και πριν από τη γέννησή του, η οποία προστατεύει το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρώνονται με τη βοήθεια που προσφέρουν στις μητέρες τους ».

 

Μια εδαφική χρειάζεται χώρος για την κοινωνία να διαδραματίσει το ρόλο της. Αυτός ο χώρος δεν είναι πάντοτε συνεχής και η κατανομή της εξουσίας μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση της κοινωνίας. Μπορεί να συμβεί ότι μια κοινωνία που διαμορφώνεται από τον εξαναγκασμό των ιδεών μιας ομάδας. Έτσι, η κυρίαρχη ομάδα επιβάλλει τον πολιτισμό και τα σύμβολα κυριαρχούν την ομάδα.

 

Η κοινωνία μπορεί να είναι ιεραρχική ή πλατφόρμα. Είναι όταν υπάρχουν πολλά ιεραρχικά επίπεδα της κοινωνίας που οραματίζονται οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Σε γενικές γραμμές αυτό γίνεται αισθητή από την κατάσταση διαίρεσης ή τη φήμη του ένα στρώμα από την άλλη. Ιεραρχική δομή στα ανώτερα επίπεδα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των διαθέσιμων πόρων στην κοινωνία. Ήδη στην εταιρεία πλατφόρμα υπάρχουν μερικά επίπεδα της ιεραρχίας και η διαφορά μεταξύ των επιπέδων είναι χαμηλή. Υπάρχουν καπιταλιστές και σοσιαλιστές που έχουν και τους δύο τύπους των μορφοτύπων χώρες. Σκανδιναβικές χώρες έχει μία δομή πλατφόρμας, επειδή τα επίπεδα είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Η Κίνα έχει ήδη μια πολύ ιεραρχική δομή (Κομμουνιστικό Κόμμα).

 

Το λίκνο του συνόλου της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Αυτή είναι η μικρότερη κοινωνική μονάδα από την άποψη της δομής της εξουσίας και την οργάνωση των ιδεών. Η οικογένεια, το ποσοστό των γονέων είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση της γνώσης που παράγεται από την κοινωνία μέχρι το παιδί να έχει την ιδανική κατάσταση, που εκπροσωπεί την εταιρεία, κάνετε το μέρος σας στη μεταφορά της συσσωρευμένης γνώσης για την ηλικία.

 

Η κοινωνία αναζητεί τρόπους για να διατηρήσει την ισορροπία της εξουσίας με εξωτερικούς παράγοντες σε αυτό, η δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας με τη δύναμη και τη δράση των δυνάμεων για την καταπολέμηση των καταστροφών και καταστροφών. Η εφεύρεση του κράτους ενίσχυσε την εταιρεία και πήγε να παρέμβει και να ελέγξει την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσει η ίδια. Αυτή είναι η περίπτωση των δημοκρατικών χωρών που η δύναμη της επιλογής καθιστά τον πολίτη εκλεγεί να αναλάβει τον έλεγχο των ενεργειών των κοινωνικών φορέων.

 

Οι πνευματικές αξίες που διδάσκονται στις κοινωνικές αξίες και να μεταφράσουν αυτές τις μείζονες λόγους για την αναγκαιότητα του καθενός στην κοινωνία. Οι τιμές αυτές χρησιμεύουν για να καθοδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων, να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης, για να καθοδηγήσει την εκπαίδευση, την καθοδήγηση της συναναστροφή με άλλους πολίτες και το ρόλο του κάθε ατόμου στην κοινωνία.

 

Η έννοια της εργασίας είναι ένας άλλος παράγοντας που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της γεωργικής γης. Ως μέρος του ατόμου, το διάστημα αναζήτησης και συμβάλλει στην ευημερία του συνόλου. Η σωματοποίηση οι προσπάθειες όλων μεταφράζεται σε πρόνοιας για την ανάπτυξη των διοικητικών μονάδων.

 

Η κοινωνία περιθωριοποιεί όσους δεν ακολουθούν την ηθική, ηθική και κοινωνική θεωρία που την απαρτίζουν. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αδικήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ατομική μπορεί να χάσει ακόμα και τη ζωή τους, αλλά μπορούν επίσης να χάσουν το δικαίωμα στην ελευθερία πέρασμα ή διοικητικές κυρώσεις. Η απόρριψη μπορεί επίσης να προκύψουν από την απομόνωση του ατόμου ως πολίτη, όπου το γόητρο είναι σε κίνδυνο και το ανάλογο αντάλλαγμα για το εν λόγω πρόσωπο.

 

Κίνηση και το δικαίωμα να έρθει και να πάει έχει τους κανόνες της ορίζεται σύμφωνα με το κοινωνικό πλαίσιο. Σε περιόδους πολέμου, για παράδειγμα, πολλές εταιρείες περιορίζουν την κινητικότητα των ανθρώπων της, προκειμένου να προστατεύσει το κράτος από την τυχαία μεταφορά των πληροφοριών που θα μπορούσαν να βλάψουν το σύνολο.

 

Η ίδια η έννοια της οικογένειας, προκειμένου να οριστεί ένωση σας είναι μια δημιουργία του κράτους που καθορίζει τις συναισθηματικές σχέσεις που θεωρούνται έγκυρες για τη δημιουργία μιας μονάδας που έχει νομική ισχύ σε εκείνους από την κοινωνική διαμελισμό της ένωσης μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ παρατηρούμε ένα παράδοξο με την οποία η οικογένεια έδωσε αφορμή για την κοινωνία και ο τελευταίος αναλαμβάνει τον έλεγχο της οικογένειας ή την εφαρμογή της αποδίδεται από τη δύναμη της λαϊκής.

 

Οι αλλαγές που η νέα γενιά προσπαθεί να επιβάλει ως μια δύναμη της ανανέωσης των συσσωρευμένων σκέψης, η αλλαγή παραδείγματος, το νευρωνικό μοντέλο σκέψης, αλλάζοντας τη γνώση, τη δημιουργία νέων ιδεών και αξιών υφίστανται σημαντικούς περιορισμούς των παλαιότερων γενεών, που έχουν ήδη είναι οι χορηγοί του τρέχοντος συστήματος. Είναι η σύγκρουση που κάνει το κοινωνικό μοντέλο που υιοθετήθηκε αντιθέσεις προκύπτουν και δεν λειτουργεί με τον τρόπο νομίζετε ότι η κοινωνία καταρρέει ή παρακμή.

 

Μια κοινωνία που αρνείται, πρώτα υπάρχει μια αντιστροφή των αξιών, όπου υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση των γενεών. Είναι σαν να υπήρχε ένα διάλειμμα από το παρελθόν με το παρόν, όπου τα πάντα επιτρέπονται. Οι πολίτες είναι απεριόριστα στις ενέργειές τους προκάλεσαν αναταραχές στην κοινωνία. Η βία ξεσπά. Το επίπεδο του στρες αυξάνεται. Αρχές που εκπροσωπούν τους ανθρώπους να χάσουν την εξουσία. Οι ιεραρχίες είναι μη-δεσμευτικές έκφρασης και κινητοποίησης.

 

Αυτό συμβαίνει μέχρι να εμφανιστούν νέες αξίες. Μια νέα αντιβασιλεία μάγμα σχηματίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή οι ​​θεωρητικές βάσεις που έκανε την ηγεμονία της κοινωνίας δεν ισχύουν πλέον. Σιγά-σιγά ένα νέο κοινωνικό καλούπι σχηματίζεται. Οι νέες ιεραρχίες που σχηματίζονται με βάση τις νέες αξίες, νέες αρχές αναλαμβάνουν τη δύναμη των ανθρώπων, η βία δίνει τρόπος για την παραγγελία, τα άτομα θα δέχεται σταδιακά τις νέες αρχές και τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί, περιορίζοντας τις ενέργειες των ατόμων, με τα νέα πρότυπα links σύνδεση μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος σχηματίζονται και η εταιρεία ανακάμπτει.

 

Η συλλογική συνείδηση ​​μιας κοινωνίας είναι ένα σύνολο αξιών, καλλιτεχνικό έργο, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μαθηματικών τύπων, όλες οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η ακριβής και έτσι όχι λιγότερο σημαντικό, οι τιμές των ποτών, τα κτίρια και τον εξοπλισμό, τις μελέτες, οι εκφράσεις το πνεύμα που συλλαμβάνεται από τις αισθήσεις της ανθρώπινης μηχανής. Κάθε διδασκαλία που ένα άτομο θα μπορούσε να μεταφραστεί σε νευρικά πληροφορίες κωδικοποιούνται μέσα που αποτελούν τη συλλογική συνείδηση ​​της κοινωνίας.

 

Για την κοινωνία δεν αποκλείονται (εκτός από τα εγκλήματα που συνεπάγονται την απαγόρευση), αλλά υπάρχουν και άτομα που δεν είναι καλά συνδεδεμένο κοινωνικό δίκτυο και ως εκ τούτου απαιτούν την παρέμβαση του κράτους για να τα διαθέσουν στο σύστημα έτσι ώστε να είναι σχετικά πιο χρήσιμο για την πολυπλοκότητά του. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι συνέπεια των πράξεων της κυβέρνησης.

 

Η αξία της ζωής είναι ένα βασικό συστατικό για το σύνολο της κοινωνίας. Σιωπηρή σε αυτό είναι η ανάγκη να διατηρηθεί το είδος, η συνέχεια της κληρονομικής κληρονομιά, η συνέχεια του ίδιου του είδους, η συσσωρευμένη μάθηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων όντων. Πολλές κοινωνίες έχουν διάχυτες αντιλήψεις του τι θεωρείται η ζωή από το αρχικό στάδιο του στην τελική φάση της.

 

Η επιστήμη εξελίσσεται τόσο πολύ που μερικές φορές οι κανόνες της κοινωνίας καταστεί άνευ αντικειμένου και νέες αξίες και τα πρότυπα πρέπει να αναπτυχθούν για να υποστηρίξουν τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. Για την επιστήμη η έννοια της ζωής μπορεί να αλλάξει τη χρήση των στοιχείων που καθορίζουν τις υπάρχουσες, μπορεί να σώσει ζωές. Αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση στην κοινωνία που για αιώνες αναπτύχθηκε μια ολόκληρη κοινωνική υποστήριξη για να συνεχιστεί το μοτίβο και κανόνες.

 

Η εταιρεία περιορίζεται από τη μεταφορά στην κρατική εξουσία. Οι κανόνες είναι απαραίτητη, έτσι ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι και έτσι ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις και παρεμβολές που θα μπορούσαν να βλάψουν τα άτομα ή να μειώσετε τους προσδόκιμο ζωής τους.

 

Η αλληλεγγύη δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις πνευματικές αξίες, αλλά η ανάγκη για τη διατήρηση των ειδών. Όταν η αλληλεγγύη είναι φορτωμένο με τις πνευματικές αξίες που χρησιμεύει ως μια θεωρητική βάση που να δικαιολογεί την καλοσύνη. Βοηθώντας ίσα (κοινωνικό ον) μεταφράζει την εσωτερική επιθυμία να διασφαλιστεί η διατήρηση των οικογενειών τους σχετικά με την έννοια που εκτείνεται πέρα από τα όρια μιας οικογενειακής μονάδας και πάει προς το έδαφος το σύνολο, το σύνολο του περίπλοκου συστήματος.

 

Δημιουργία είναι μια κορυφή της σκέψης. Το δημιουργικό δυναμικό είναι το αντικείμενο μελέτης των κοινωνικών φαινομένων. Επινόηση είναι συνεργάτης προκατασκευασμένες ιδέες και τις ασφάλειες σε κάθε άλλη, έτσι ώστε η σύνδεση μεταξύ των γνωστών εφευρέσεις και ο δεσμός που σχηματίζεται από τον δημιουργό γίνεται ένα νέο πράγμα στον σχεδιασμό της κοινωνίας. Η εταιρεία διατηρεί τη γνώση των θεμάτων αυτών μέσω του σχηματισμού των νόμων που κατοχυρώνουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας των εφευρέσεων.

 

Όχι ο καθένας που ζει στην κοινωνία είναι κοινωνική, αλλά ούτε καν να είναι κοινωνική, την κοινωνία, το άτομο αυτό ανήκει. Δεν είναι μέσα αποκήρυξη των κοινωνικών αξιών που η κοινωνία εκφράζεται μέσα από συναντήσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις, παρελάσεις, την ευθυμία και τη συλλογική στάση που τήρησαν. Είναι μέρος της επιχείρησης να αναπτυχθεί η ελεύθερη βούληση, όπως ρητά επιτρέπεται, για τα άτομα να αισθάνονται ελεύθεροι να ασκούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες.

 

Είναι οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τη γνώση ακριβώς ποδοπατούνται στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ο Θεός για αυτές τις κοινωνίες, είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής φαντασίας μιας εποχής στην οποία ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν είχε καμία απάντηση για την ανάπτυξη του δυναμικού της να είναι. Έτσι ο Θεός θεωρήθηκε ως ο χαμένος συμπλήρωμα στις επιστημονικές εξηγήσεις για την έλλειψη της ανάπτυξης της επιστήμης ήταν η ίδια ακόμα στα σπάργανα. Για άλλες κοινωνίες Θεός είναι η υπέρτατη αρχή υπεύθυνη για ό, τι είναι ζωντανό και υπάρχει στην κοινωνία. Είναι μέσα από αυτόν ότι όλη η ζωή δημιουργήθηκε και εάν έχει νόημα. Η πίστη έρχεται ως αφοσίωση και όλες οι παραδοχές της κοινωνίας δεν μπορεί να βλάψει αυτή η καθολική αρχή που έδωσε αφορμή για τη ζωή όπως την ξέρουμε.

 

Ο πολιτισμός είναι η έκφραση ενός λαού από τις στιγμές της χαράς και της λύπης, και η έλλειψη ικανοποίησης, τις παραδόσεις και συλλογισμοί της αγάπης και μίσους. Μια κοινωνία μπορεί να έχουν διαφορετικές κουλτούρες ονομάζονται μέλη ή ανά περιφέρεια πολιτισμούς και έχουν μια ενιαία κουλτούρα που εκπροσωπεί το σύνολο της κοινωνίας. Ο μόνος πολιτισμός είναι η συσπείρωση όλων των πολιτισμών ανά περιφέρεια. Η έκφραση των ανθρώπων διαφέρει ανάλογα με τα έθιμα και τις παραδόσεις. Οι ιδιαιτερότητες της γλώσσας δημιουργούν μη αμφισβητούμενες συλλογισμούς. Κάθε κατ 'ουσίαν αποπνέει μια διδασκαλία που ισχύει για τις εν λόγω εκπομπές.

 

Η εταιρεία δεν παράγει οικονομικές αλλαγές στη διαμόρφωση των πλούσιων και φτωχών, και ναι, το σύστημα διακυβέρνησης που μετέφερε δύναμη υπεύθυνη για την πείνα και την εξαθλίωση των θεμάτων τους. Η διαδικασία της επιλογής των αντιπροσώπων καθορίζει το πόσο κοντά σε ένα τέλειο υπαγορεύει η κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί. Αλλά ο βαθμός της πληροφόρησης των ατόμων παρεμβαίνει άμεσα στη διαδικασία επιλογής. Επομένως μια κοινωνία που παραπληροφόρησε δύσκολα μπορούν να εκλέξουν καλή ηγέτες. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, όπου δεν υπάρχει καμία ανησυχία με τις πληροφορίες για να διαιωνίσει τις κυβερνήσεις που έχουν λίγα να προσφέρουν τα άτομα και πολλά να κερδίσουν από την προκατειλημμένη μέτρα για δικό τους όφελος.

 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας σε μια κοινωνία είναι η επικοινωνία. Αυτή μπορεί να περιορίζεται ή να ελέγχεται μεγάλη. Όταν είναι περιορισμένες οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθούν μόνο τις εντολές σε έναν ηθικό κώδικα που καθοδηγεί τη σκέψη. Ευρεία όταν λογοκρισία εμφανίζεται μόνο ως ένδειξη του τι είναι καλό ή όχι για να βοηθήσει τα άτομα και να ελέγχεται όταν η δύναμη της μομφής σοβαρά περιορίζει την πρόσβαση στη γνώση σε μια κοινωνία. Αλλά μόλις το κράτος είναι υπεύθυνο για τους περιορισμούς στις εκφράσεις μεταξύ των ανθρώπων. Καθώς η οικονομία η κυρίαρχη σκέψη είναι υπεύθυνη για την υπαγορεύουν τους κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη διατήρηση της εξουσίας τους.

 

Όταν ένα κράτος δέχεται την περίσσεια ενέργειας σε μια κοινωνία που τείνει να είναι αιώνια. Στη συνέχεια τοποθετεί τις κυρίαρχες δομές και ελέγχει τη σκέψη των ανθρώπων να έχουν μια ενιαία θετική άποψη προς τη σκέψη των ηγεμόνων. Αλλά όταν η βούληση της πολιτικής ομάδας που ελέγχει μια κοινωνία αρχίζει να περιορίσουν την ευημερία μόνο τους, που δημιουργεί δυσαρέσκεια προκύψουν μέχρι ένα διάλειμμα με την κοινωνία για την ίδρυση νέων αξίες και πρότυπα που έχουν κάνει μια απόφαση για να απενεργοποιήσετε στρώμα μιας πολιτικής εξουσίας.

 

Από την άλλη πλευρά, ένα αδύναμο κράτος με το να μην τη μεταφορά ενέργειας προς την κοινωνία κάνει τις περίπλοκες πολιτικές αποφάσεις. Οι περιπτώσεις αυτές υπάρχει μια βελτίωση της θεσμοθετημένης αναρχία, όπου η κοινωνία ο πειρασμός να παρακάμψει τους δικούς τους κανόνες και τους νόμους μέχρι να προκύψουν νέες δυνάμεις από το χάρισμα των ιδεών και των ιδανικών του.

 

Η ελευθερία είναι μια ευρεία έννοια και αντιμετωπίζονται στην κοινωνία κατά την αναφορά του ότι θα περιορίσει την ελευθερία των άλλων. Σε ορισμένες κοινωνίες, η ελευθερία είναι σχετική και σε άλλες είναι πλήρης σύμφωνα με το νόμο. Η έννοια της ελευθερίας ποικίλλουν από τη μια κοινωνία στην άλλη. Ο περιορισμός στην ελευθερία και την παρέμβαση του κράτους για να πιέσει για την ασφάλεια των άλλων προσώπων που ανήκουν στην εταιρεία.

 

Η ταξική πάλη είναι διαιρέτης της κοινωνίας. Διαχωριστικά χρησιμεύσει ως φράγμα των οποίων τα στρώματα υπόκεινται υπάρχουν ορισμένα σημαντικά οφέλη της κρατικής δομής και των άλλων στρωμάτων είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των ίδιων βάσεων. Οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις κατέχουν υψηλότερο βαθμό της επιστημονικής και ακαδημαϊκής γνώσης που οι κατώτερες τάξεις. Όταν ο δείκτης της υψηλής κοινωνικής τάξης σε σχέση με χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις είναι πολύ δυσανάλογο σε σχέση με την χαμηλή κοινωνική τάξη, δήλωσε ότι η κοινωνία είναι εκτός ισορροπίας και η εξουσία λήψης αποφάσεων είναι πολύ συγκεντρωμένη γύρω από λίγα άτομα.

 

Μια κοινωνία αναπτύσσεται όταν όλοι οι κοινωνικοί δείκτες, όπως η εκπαίδευση, η στέγαση, η απασχόληση, τα τρόφιμα, το εισόδημα, τον πολιτισμό, την αναψυχή, την ψυχαγωγία, την υγεία, τον τουρισμό, ... υποβάλλονται σε βελτίωση, σύμφωνα με την αντίληψη των κοινωνικο-οικονομικών μεταβλητών. Τα άτομα γίνονται πιο ευτυχισμένοι, νέες πόρτες ανοικτές, η κοινωνική συμπεριφορά είναι πιο σταθερή και η ζωή γίνεται πιο εύκολη για την ταπεινότερα.

 

Μια κοινωνία μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει. Όταν ανοίξει, θα είναι ο διάδοχος να έχει πολιτιστική, εμπορική ή οικονομική παρέμβαση. Τα άτομα που αναζητούν εξωτερικές αναφορές της συμπεριφοράς και άρχισε να καταναλώνουν τις ιδέες και τις αξίες του ξένου πολιτισμού. Οι ιδέες προσαρμογές υποφέρουν όταν φτάσουν σε μια κοινωνία και να σμίξει με την τοπική κουλτούρα. Κλειστό δομές στο κράτος είναι υπεύθυνο να αποφασίσει τι είναι καλό για να πάρει σε μια κοινωνία των πληροφοριών αυτών. Οι τιμές ελέγχου, εφαρμόζονται λογοκρισία, όταν είναι απαραίτητο και τον περιορισμό της κατανάλωσης των προϊόντων, όταν αυτά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη δομή του κράτους.

 

Η δύναμη της κοινωνίας είναι η οργανωτική ικανότητα των ατόμων που ανήκουν σε αυτό. Η μεγαλύτερη είναι η οργάνωση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κατανομή της εξουσίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το κράτος είναι μόνο ένα μέσο για την κοινωνία σε αυτή την περίπτωση. Αυτός δεν είναι ο κάτοχος της κατεύθυνσης που ένας λαός πρέπει να ακολουθεί μόνο ελίτ τους, αλλά και η ανάγκη για τη ρύθμιση της κοινωνίας και της δυναμικής αξεσουάρ της.

 

Η ισότητα επιτυγχάνεται με σεβασμό των διαφορών και την ανάπτυξη που αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Ένα κράτος που εκπροσωπεί πραγματικά τους ανθρώπους κόπο να εργαστούν τις ατομικές ικανότητες κάθε δημοφιλή προκειμένου να ικανοποιήσει την επιθυμία έναντι σχετική χρησιμότητα του καθενός.

 

Η εταιρεία είναι το δυναμό που κινεί τις μηχανές της προόδου, ​​όταν ρυθμιστεί σωστά. Εναπόκειται σε κάθε έργο του. Και αυτό αρχίζει σε κάθε μία, της οικογενειακής μονάδας και καταλήγει στην κατάσταση στην σωστή επιλογή των αντιπροσώπων που θα δώσουν φωνή στις επιθυμίες και τα συναισθήματα του κάθε ατόμου στην κοινωνία.13/08/2014 - Max Diniz Cruzeiro
Eu quero participar!
Faça seu comentário

Critério

Crítica
Sugestão
Ideia
Desabafo
Elogio
Sentimento
Outro

Título


Somente palavras e/ou números

Seu comentário

Somente palavras e/ou números em português ou inglês
Limite de 500 caracteres.

Nota

-100 a +100

Cidade

Estado

País


Organização e ordenação de Registros Textuais
OortBook® organizando informações para melhor atendê-lo!

Só clicar na imagem para entrar na loja da comunidade Brasileira.
http://www.lenderbook.com/loja/
Deus é Onisciente, Onipotente e Onipresente.

O mesmo princípio é entregue em múltiplos padrões de comportamentos. As regras associativas de conexão com a vida dizem respeito a cada Coletivo da forma que esse COLETIVO melhor se adapte em se organizar.sadodsSOFTWARE ODS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS E EMPRESARIAIS

Aplicativo web que consiste em um sistema que permite a gestão estratégica de ações em conjunto com indicadores, permitindo que um gestor alcance uma visão clara e objetiva sobre a situação da ação pretendida, sinalizando o seu grau de sustentabilidade em verde, amarelo ou vermelho. O sistema é um SAD (Sistema de Apoio a Decisão) ou Sistema de Suporte a Decisão, já que o aplicativo consegue tratar os dados e trazer resultados e informações que apoiam o gestor na sua tomada de decisão estratégica.

Requisitos de instalação

Ambiente de hospedagem php 7.4 ou superior Servidor de banco de dados Mysql

Configuração

Para configuração do sistema utilize o arquivo config.php e faça as alterações necessárias. O arquivo para instalação do banco de dados é o arquivo sadods.sql localizado na raíz do repositório.

Para seu primeiro login utilize o usuário sadods e senha sadods. Não esqueça de alterar sua credencial.

Conversando com Luiza Rosa:

#000565# Nossa Vida na Era Arbórea

Na Era Arbórea a maioria de nossas cidades eram em cima de árvores do tamanho das Sequoias. Havia grandes animais no solo, e muitos tigres perigosos, que caçavam principalmente crianças. A população se conectava de uma árvore para outra através de pontes suspensas de madeira. Eram muitos primatas que ficam circulando de uma árvore para outra, brincando com as crianças que se deslocavam de um andar para outro. Havia aproveitamento dos galhos laterais das árvores para utilizar a madeira das construçõs das habitações. Eram cidades inteligentes, planejadas, e muito belas em termos de harmonia arquitetônicas. Tínhamos sistemas de elevadores e sistema de Telecomunicações que permitia os moradores se comunicarem entre si dentro de nossas cidades Arbóreas.

Para um migrante adaptar sua alma ao Planeta Terra é necessário mais ou menos 1.000 nascimentos para moldar seu Plana A DENSIDADE das plantas e animais na produção de benefícios cooperados entre espécies.

Respondendo a Leitores, nas amarras das pontes suspensas nós tínhamos sistemas de extensores, que detectava uma tensão além da sustentação de uma árvore, quando a força da natureza derrubava uma das árvores, o que permitia que as outras árvores não fossem em efeito dominó deslocadas todas para o chão.

Nosso sistema educacional incentivava cada criança em seu processo de alfabetização a compor uma música para as árvores em Sustentação da Vida.

ArborKaligula gu ah gu ah malaga fá
Kaligula gu ah gu ah malaga fá

Apoteme Apoteme
De ri vaka kuru mi ah
sapotê sapotê vi ah
nokuru mi vanu ciká
emah lotu vi ah
o hum
o hum
o hum

shovia sapotê ciká
emah lotu vi ah
Apoteme Apoteme kuru mi ah

Kaligula gu ah gu ah malaga fá
Kaligula gu ah gu ah malaga fá

Arbor conecta Darma
Arbor conecta Darma
Arbor conecta Darma
o hum
o hum
o hum

Kaligula gu ah gu ah malaga fá
Kaligula gu ah gu ah malaga fá

Apoteme Apoteme
De ri vaka kuru mi ah
sapotê sapotê vi ah
nokuru mi vanu ciká
emah lotu vi ah
o hum
o hum
o hum


Kaligula era o nome da Árvore da minha casa Arbórea. E Apoteme o nome do fruto que ela gerava para nossa cidade Arbórea.

Sapoteme era o nome da flor de Lotus que a árvore Kaligula fazia a floração nos galhos e nas copas das árvores.

Arbor é a forma que chamávamos no Continente Arbóreo vários coletivos: Era árvore, era casa, era cidade, era estado, era país, era continente e também o planeta. ARBOR era um nome sagrado SEMELHANTE A PALAVRA VIDA. AQUILO QUE SEMEIA VIDA. Kuru mi significa em linguagem Arbóreo Criança, na forma que eu cunhei é a criança que gera uma ação de alguma coisa em relação a Kaligula (A Arbor) no sentido da conexão de Lotus, com o enlace da VIDA.

Em Arbóreo colocar o termo --- no --- antes de uma palavra significa negação do termo. nokuru mi vanu ciká

A tradução mais próxima para o Texto é:

nokuru mi vanu ciká (O Jovem/homem // A Jovem/Mulher vamos fundir)

emah lotu vi ah (Em emanação através da Flor de Lótus da Arvore Kaligula)

Respondendo leitores: sapotê é a forma carinhosa de falar FLOR FECUNDA DE UMA ÁRVORE.

Kaligula gu ah gu ah malaga fá (Traduzindo em Arbóreo é como se eu falasse que a árvore Kaligula geme forte com o vento). É uma qualidade da árvore ser firme e forte no solo dentro das cidades na ARBÓREA.

shovia sapotê ciká (A Flor fecunda caia fundindo-se)

emah lotu vi ah
o hum
o hum
o hum (A emana&ccdil;ão da flor de Lotus da Árvore Kaligula conduz a/ é a via / da Unidade)

Quando eu recuperei a música do equipamento Estelar talvez eu tenha errado a tradução correta da palavra conecta, que acredito ser o certo ser cone.

Arbor cone ah Darma
Arbor cone ah Darma
Arbor cone ah Darma

De ri vaka kuru mi ah (Faça a transformação da criança no sentido de...)

www.lenderbook.com/jornal/


www.lenderbook.com/redemax1/www.lenderbook.com/redemax2/

Kodomo - O jogo do ConhecimentoMamãe: a história de uma banana
Materiais para a produção de Filmes

Este sitio respeta su modelo económico. Si usted es capitalista como para darse cuenta de las ganancias en el consumo de nuestros productos y servicios a pagar el valor monetario en relación con una parte de mérito en su nombre. Si el modelo se piensa pago Socialista con algún beneficio social que puede contribuir a la actividad de LenderBook. Si su modelo de pensamiento es la participación comunista y extender su ventaja a nosotros como pago.

Max Diniz Cruzeiro

Electronics Technician - Centro Educacional de Taguatinga Norte - CETN

Bachelor of Statistics - Universidade de Brasília - UnB

Postgraduate in Clinical and Business Psychopedagogy - Universidade Católica de Brasília - UCB

MBA in Marketing and Social Networks - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Clinical Neuroscience - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Psychoanalytic Theory - Centro Universitário de Brasília - UniCEUB

Doctor PhD in Philosophy - Psychology: Cognitive - Bircham International University

Doctor Honoris Causa - Bircham International University

Self-taught Writer - Universidade Estelar à Distância

Self-taught Ufologist - Grupo Cientítico de Ufologia - EBE-ET

Specialist Self-taught in Remote Sensing - Universidade Estelar à Distância

Self-taught as a Structuralist of thought models - Universidade Estelar à Distância

Postgraduate in Strategic Intelligence and Management - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Interdisciplinary Neuropsychology - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Psychomotricity - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Human Rights - Universidade Católica de Brasília - UCB

Postgraduate in Neuro-learning - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Psychosomatic Psychology - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Self-taught Specialist in Neuro knowledge - Biblioteca Memorium da Via Láctea

Postgraduate in Psychodrama - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Cognitive Behavioral Therapy (Foco: Terceira Idade)- Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Educational Management - Escola Superior Aberta do Brasil - ESAB

Postgraduate in Neurolinguistic Programming (NLP) - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Biotechnology - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Educommunication - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Digital Journalism - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Creative economy - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in MBA in Design Thinking - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Crisis Communication in Public and Private Organizations - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate in Behavioral Economics - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Functional Nutrition - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in EXECUTIVE MBA IN AGRIBUSINESS ECONOMY AND MANAGEMENT - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Executive MBA in Strategic Advertising Management - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Music Management - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Theology and Culture - Faculdades Integradas AVM - UNYLEYA

Postgraduate Student in Sustainable development - Uniprojeção

Memória: No dia de lançamento do App-Web Fev[28]/2018 o banco de dados internacional foi frágil para identificar o idioma Português. As consultas somente desencadeavam informações corretas se as PALAVRAS NÃO ESTIVESSEM ACENTUADAS. Nossa solução será colocar uma função no campo BUSCA no qual a palavra colhida é transformada para uma palavra sem acento para gerar corretamente a busca no mysql.

"O que exatamente este estudo que você desencadeia irá causar em nossa mente?"

Aprofundamento

Pesquisa

Ocupação

Renda

Exercício para a mente

Reflexão

Novas tendências de raciocínio

Pacificação

Deixará os usuários mais "espertos" quanto a influência da excitação não autorizada

Avanço tecnológico

Possibilidades de integração

Senso crítico

Serve para guia de consulta

Serve para relações jurídicas

Autodiagnóstico clínico (quando a pessoa percebe a tendência no seu cérebro, pela familiaridade do tema ela se distancia do fluxo de pensamentos)

Mais estabilidade interna e externa

 

Obs.: são razões multidimensionais, não dá para pensar linearmente.http://www.lenderbook.com/oort/

:: A LenderBook recebe as seguintes moedas de troca por suas atividades:

# Conhecimento;

# Benefícios;

# Dinheiro em Espécie;

# Melhorias;

# Expansão Programada;

# Bens, produtos e Serviços;

# Valoração de nossas atividades (Imagem);

# Destaque e Reconhecimento

# Canalização de recursos para nossos players a fim de que o desenvolvimento percebido contemple nossas atividades.

Os pagamentos seguem de acordo com o Modelo de Percepção Econômica de nossos Clientes cuja base principal é a visualização de um BENEFÍCIO DE NOSSO CLIENTE em que uma parcela do GANHO DE NOSSO CLIENTE é revertido em moeda de troca para a Atividade da LenderBook de acordo com a consciência do CLIENTE. Nossos clientes estelares podem efetuar o pagamento conforme os meios legais estabelecidos dentro de seus agrupamentos e seus parceiros no planeta terra.

Max Diniz Cruzeiro

Agradecemos a todos os nossos Clientes Estelares que já efetuaram o pagamento das atividades nos encaminhando via telepatia projetos para a LenderBook COMO FORMA DE PAGAMENTO.

Agradecemos todos os nossos Clientes Capitalistas que já efetuaram a compra de nossos livros através da AMAZON

Agradecemos nossos Clientes Comunistas, em especial a Coreia do Norte, por INTERMÉDIO de sua Embaixada, pela retribuição inicial de um Jantar EM SUAS INSTALAÇÕES, como pagamento de nossas contribuições até o momento.

Agradecemos aos nossos Clientes Socialistas, principalmente amigos que contribuiram extendendo benefícios em suas horas de recreação, lazer e alimentação.

##########-------##########
In this month of November of the 2017, 138 Federated Units around the world will receive a Commemorative Seal of Excellence in Education reaching more than 90% of citizens with more than 15 years of literacy in their locality.The information was taken from the wiki at the link:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_países_por_índice_de_alfabetização
##########-------##########
O TRABALHO ACIMA É SOBRE REDES NEURAIS: ACESSE A IMAGEM"
CLIQUE NA IMAGEM ACIMA: Neuroempreendimentos Aqui ensinamos você montar a Rede Neural de sua Atividade Empresarial!

:: Relatório do Concurso Whatsapp

Torno público todo o aprendizado, do concurso Whatsapp, que já encaminahdo para o SENADO FEDERAL e para o MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.

O intuito deste informativo é a leitura seletiva, para que cada setor apenas adquira a informação relativa a sua área, caso você deseja fazer a leitura integral será de responsabilidade do leitor em saber das informações aqui catalogadas. É permitido divulgar essa informação nestes moldes para quaisquer seguimentos. (37 páginas de word) Para acessar entre na LenderBook

Atenciosamente,

Max Diniz Cruzeiro

LenderBook Company

www.lenderbook.com
100% of the production of texts is in Portuguese!
95% of text production is in English!
90% of the production of texts is in Spanish!
The records from 2105 to 52104 is a great mechanical phrase writing experiment crafted in excel!

ADIÇÃO (17/Jul/2017) NO SITE LenderBook

INSAUT MATERIAL PRINCIPAL DA LENDERBOOKListar índice completo...

Previsão para Setembro de 2016


O TRABALHO ACIMA É SOBRE REDES NEURAIS: ACESSE A IMAGEM"
CLIQUE NA IMAGEM ACIMA: Neuroempreendimentos Aqui ensinamos você montar a Rede Neural de sua Atividade Empresarial!


The film contains technology information!


Release (Book of Knowledge): Pay for this book the price of a Fast Food your city in our donation systems (paypal or Pague seguro).

Lançamento (Livro do Conhecimento): Pague por este livro o preço de um Fast Food da sua cidade em nossos sistemas de doações (Pague seguro ou paypal).


Version Original +- 4,3 MegaBytes
].....[
Version with Art +- 75 MegaBytes
].....[
Doando você estará ajudando alguém através de nossos projetos


Amigos,
Bom dia,
Ofereço serviços de impressão a Laser frente e verso de excelente qualidade:
Regra: o trabalho deve estar digitalizado e não necessitar de qualquer tipo de revisão
Especificação: Folha A4
Valores:
Apenas toner preto: 15 centavos cada página
Com toner colorido: 30 centavos cada página

Obs.: Não é serviço de xerox a qualidade é igual a impressão de livro. Não fazemos desconto. Os valores de impressão para este tipo de serviço no mercado é de 25 centavos para toner preto e 1 real para toner colorido.
Se souberem de algum estudante que queira imprimir algum trabalho de alta qualidade repasse o meu e-mail por favor. Conforme o volume entrega no dia seguinte. Serviço realizado no período noturno. Necessário pedir com antecedência para entrar na fila de impressão.
Enviamos o material impresso através dos Correios para sua casa (Impressão + custos de envio). Aproveite a oportunidade selecione nossos textos que enviamos para você o seu arquivo digital impresso. Pagamento antecipado via paypal ou pagseguro.
lenderbook@gmail.com

A rede social da Cultura Brasileira
Disponível para todos que nutrem um amor inconfundível por esta pátria chamada Brasil.

Uma iniciativa do Ministério da Cultura - Governo Federal
Site designed and supervised by Clinical Neuroscientist.

Site desenvolvido e orientado por Neurocientista Clínico.

Max Diniz CruzeiroWelcome to Heavenly groupings

The brothers who are outside the celestial vault,

thanks for your existence,

Come to us all that comes from you what is good,

Is made a conscious and collective will,

On Earth as elsewhere

Let us be worthy of our own support

Spare us the misunderstanding that arises from our essence

Just as we are able to reflect and

limit the badly that arises within us and in relation to other beings

If you know of any fault of mine, show me the way to recover.

To build together a heavenly nation for the common good.

Bem-Vindos aos agrupamentos Celestiais

Aos irmãos que estão fora da abóboda celeste,

obrigado pela sua existência,

Venha a nós tudo o que procede de ti que for bom,

Seja feita uma vontade consciente e coletiva,

Assim na Terra como em outros lugares

Sejamos merecedores de nosso próprio sustento

Perdoai-nos a incompreensão que aflora de nossa essência

Assim como somos capazes de refletir e limitar o mal que aflora dentro de nós e em relação a outros seres

Se souberes de alguma falta minha, me mostre o caminho para me recuperar.

Para construirmos juntos uma nação celestial para o bem comum.

We need financial resources for the translation of our texts and if you are able to perceive a human gain in your life with our information please consider donating to our activity.

Nós necessitamos de recursos financeiros para a tradução de nossos textos e se você é capaz de perceber um ganho humano em sua vida com nossas informações favor considerar a possibilidade de fazer doações para nossa atividade.

The star contains more than 2,000 pages of information!
Insaut - Pular Informações corporativas e ir para o texto


10 ANOS DE LENDERBOOK

INSAUT TOP